+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Gien Karssen, Een vrouw zegt Ja. Uitg. Buyten en Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f. 17, 50.

In de serie „Telos”-boeken verscheen het vierde boek van Gien Karssen (eerder verschenen in dezelfde serie: Manninne; Nogmaals Manninne en Een vrouw naar mijn hart). Deze keurige uitgave telt 176 pagina’s.

„In dit boek vindt de lezer een weergave van de vele gesprekken met meisjes en vrouwen in velerlei situaties”, zo wordt op de achterzijde vermeld en de schrijfster zegt daarover in het voorwoord dat de vele gesprekken allemaal echt gevoerd zijn.

Na elk van de 18 hoofdstukken is een vragenlijstje opgenomen dat behulpzaam wil zijn bij verder persoonlijk onderzoek en/of studie en ook gebruikt kan worden door gespreksgroepen. Zoals ook in haar vorige boeken heeft de schrijfster in dit boek weer „Wenken voor gespreksgroepen” opgenomen die zeker ook bij het bespreken van andere onderwerpen van nut kunnen zijn.

Ambtsdragers vinden het soms maar moeilijk om met „alleenstaande” ongehuwde vrouwen en meisjes te spreken en „vergeten” vragen over hun problemen dan gemakshalve of bepalen zich tot enkele algemene opmerkingen waardoor het bezoek een onbevredigde indruk achterlaat. Kennisname van dit boek, dat heus niet alleen maar een boek voor vrouwen is, kan u de weg wijzen om tot een goed gesprek te komen. Reden waarom deze uitgave hartelijk wordt aanbevolen.

Ds. J.J. Poort, De zon wil ook door kleine raampjes schijnen. Uitg. Elisabethbode, Lochern. Prijs f. 4, 25.

Dit boekje bevat een aantal korte stukjes, „artikelen” zegt het voorwoord, eerder gepubliceerd in de Elisabethbode. Deze stukjes, verhaaltjes, weergegeven voorvallen zijn bedoeld, neem ik aan, om ogen en harten te openen voor Het Licht, De Zon; daarom werden ze ook in een evangelisatieblad geschreven. Nu, als zodanig voldeden ze mij niet. Het zijn wel korte flitsende stukjes die gemakkelijk gelezen zullen worden, maar waarin m.i. het Woord te weinig aan het woord komt. De „raampjes” zouden daardoor weleens kunnen „beslaan” waardoor het licht juist buitengesloten kan worden. Maar.… oordeel zelf. Het boekje is te bestellen bij „de Elisabethbode” te Lochern.

Dr. W.H. Velema, Midden in de maatschappij. Over ethiek en samenleving. Uitg. Kok, Kampen. 160 blz. Prijs f. 19,50.

Onder deze titel verscheen een keurig uitgevoerde (en niet direct uit elkaar vallende) paperback, waarin opgenomen een aantal opstellen cirkelende om het thema: „Ethiek en samenleving”. Vermeld wordt dat de hoofdstukken bijna alle teruggaan op eerder gehouden voordrachten. Uit een „herkomst” op pag. 159 blijkt niet alleen de veelzijdigheid der onderwerpen, maar wordt ook duidelijk aangegeven, welk artikel eerder werd voorgedragen of gepubliceerd, en welk niet.

Veel hoofdstukken zijn van een literatuuropgave voorzien, hetgeen eventuele verdere bestudering van het onderwerp vergemakkelijkt. Kranteverslagen geven van een gehouden voordracht vaak maar een summiere indruk, waarin soms ook nog de referent niet helemaal recht wordt gedaan. Misschien kan dat niet anders, maar ’t zal onze lezers meermalen gebeuren, dat de gedachte opkomt: „Dat verhaal zou ik toch wel eens in z’n geheel willen lezen”. Welnu, die mogelijkheid is er. In elf hoofdstukken worden verschillende zaken belicht op een wijze, zoals we die van dr. Velema gewend zijn. Principieel, actueel, en zó geschreven dat het tot nadenken stemt, zeker als men bij het lezen enige inspanning kan en wil opbrengen. De schrijver wijst in een „woord vooraf” ook in die richting, als hij zegt: „In de kring van het onderwijs en het vormingswerk, in gespreksgroepen en wellicht ook in het werk van studenten, moge dit boek zijn nut bewijzen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.