+ Meer informatie

Eenheid

4 minuten leestijd

Dr. C. A. van der Sluijs reageert op de opiniepagina van gisteren op mijn artikel van 31 oktober op deze pagina: "Een gereformeerde kerk moet blijven reformeren". Daarin stelde ik dat de kerkelijke eenheid van alle gereformeerden in dit land een eerste vereiste is conform het credo, willen wij komen tot een echte reformatie als goddelijke opdracht van dit moment. Dr. Van der Sluijs in het hier niet mee eens. Met alle respect, zo schrijft hij, maar dit riekt mij -als hervormde- te veel naar vissen in troebel 'SoW-water'. Ik wil als mijn reactie vermelden dat ik onder het schrijven geen enkel idee heb gehad over Afscheiding of Samen op Weg of welk actueel onderwerp ook, maar dat ik simpel als kerkhistoricus een verklaring heb willen aanreiken van een voor gereformeerden specifieke term, stammend uit de Nadere Reformatie, zonder een zweem van welk soort kerkpolitiek streven dan ook.

Ik meen dat zijn reactie een geheel ander onderwerp betreft, waarover ik niet heb gedacht, of heb bedoelen te schrijven. Slechts kan ik niet laten om het belang van eenheid onder gereformeerden te benadrukken.

Daarover hoef ik denkelijk niet met dr. Van der Sluijs te discussiëren.

Prof. dr. W. van 't Spijker

Daendelsweg 8

7315 AJ Apeldoorn

Dankdag

In het RD van 6 november schrijft de redactie onder andere: "Dat wij onze eigen scholen en andere verbanden nog mogen hebben, is een van de dingen waarvoor wij, ook op deze dankdag, God mogen danken." Hiermee was een kleine verwijzing naar dankdag gemaakt.

Wat ik onder de aandacht zou willen brengen is het feit dat ook het RD op dankdag wordt bezorgd. Dit houdt in dat ook bij het RD wordt doorgewerkt, en dat de bezorgers op tijdstippen dat de kerkdienst wordt gehouden, de krant moeten rondbezorgen. Dit tekent naar mijn mening ook de teloorgang in de gereformeerde gezindte van de waarde van biddag en dankdag. Hoevelen in onze kring blijven op die dag gewoon doorwerken, en gaan misschien alleen 's avonds naar de kerk, als ze oververmoeid zijn. Ook onze gezindte zit vast in de molen van werk, werk en nog eens werk. Jammer genoeg werkt ook het RD hieraan mee. Is onze gezindte nog wel werkelijk gereformeerd?

Dankdag houdt werkelijk in dat we een dag (en niet een uur) afzonderen om de Heere te danken voor al Zijn genadegaven. Wij zijn allen van die biddeloze en dankeloze mensen. Wat een wonder dat er een biddende en dankende Hogepriester is aan de rechterhand des Vaders. De Heere roept bij monde van Jesaja: "Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!"

Als er hier op aarde geen lust in het hart is om biddag en dankdag te houden, dan zal er nooit een eeuwig loven en danken zijn voor Gods troon en voor het Lam in de hemel.

M. G. van der Hoeven

Schellingstraat 34

2645 HB Delfgauw

Rome

Mijn verontschuldiging aan ds. Hegger dat ik hem blijkbaar in mijn artikel van 30 oktober in de katern Boeken niet geheel recht heb gedaan in mijn inschatting van zijn visie op Rome. Zowel bij anderen als bij mij is zijn koers van de laatste jaren als een wijziging overgekomen. Ik hoop dat collega Hegger met dit gegeven wat doet en zich zo uitlaat, dat de kennelijke misverstanden die ontstaan zijn, verdwijnen.

Met betrekking tot de goede werken: Wat ik wilde aangeven, is dat Augustinus nadrukkelijk heeft gesteld dat wij vergeving van zonden over onze goede werken nodig houden; een augustijns element dat door Trente is ingesnoerd.

Duidelijk is dat deze augustijnse erfenis op het concilie van Orange nog werd aanvaard. Met Trente en met name de bul Unigenitus is dat anders geworden. Daarmee wil ik niet ontkennen dat binnen Rome nog altijd christenen zijn bij wie deze augustijnse elementen werkelijk functioneren.

Ds. P. de Vries

Vierhouterweg 71

8075 BG Elspeet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.