+ Meer informatie

OPENING EN BIJZONDERE ZAKEN

4 minuten leestijd

Zaterdag 27 maart 2010 kwamen enkele tientallen ambtsdragers uit het hele land bijeen in Nijkerk voor de jaarlijkse ambtsdragersconferentie. De voorzitter van het comité, br. P. van Duijvenbode, opende de dag. Het dagthema was: ‘Dat beleef ik toch anders’. Bij de opening las hij Joh. 11:17-27. De Heiland troost Martha in verdrietige omstandigheden, maar Hij corrigeert haar ook: hier en nu is er sprake van troost. Hij noemt zich de opstanding en het leven, juist wanneer de dood binnentreedt. Dat vraagt om geloof.

‘Dat beleef ik toch anders’… In de samenleving viert het individuele gevoelsleven hoogtij. Het groepsdenken is voorbij. De autonomie van het individu moet zegevieren (men denke aan de 20 weken-echo bij zwangerschap, de gedachten over het voltooid zijn van het leven na het 70e levensjaar; en wie anders denkt en spreekt, is betuttelend!). Dit alles gaat de kerk niet voorbij. Wie zich ontworteld heeft aan het christelijk geloof, geniet waardering: Kuitert, Hendrikse, Siebelink, Franca Treur. Geloof wordt teruggebracht tot sociologische categorieën. En velen herkennen zich er blijkbaar in…

‘Dat beleef ik toch anders…’ Hoe is dit alles te verklaren? Heeft men er toch niet helemaal vrede mee? God is een menselijke denkconstructie geworden. Mensen proberen God in de greep te krijgen. Maar… dan wordt Hij tot een afgod. Laten wij proberen om de oorzaak van dit alles op te sporen: de autonomie van de mens te ontmaskeren en te komen aan de voet van het kruis. Dat heet eenvoudig: bekering, de oude mens uitdoen en de nieuwe aandoen. Geloven is meer dan gevoel, dan kennis en dan die twee samen: het is een genadegave. Laten wij ons buigen onder Gods wil, opdat wij een ‘wijzer hart zullen hebben bekomen’.

Hierna hield drs. Huijgen, predikant van de gemeente van Genemuiden en docent dogmatiek aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn zijn referaat (zie elders in dit nummer).

Rond de middagpauze waren er nog twee andere zaken die de aandacht vroegen: Allereerst was daar de presentatie van het nieuwe diaconaal basisboek Dienen en delen, door br. A. Heystek, tot voor kort landelijk diaconaal consulent. Hij stelde dat er behoefte is aan toegespitste kennis van het diaconaat. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in onze samenleving: de afbraak verzorgingsstaat, de grotere rol van de kerken enz. Bovendien is diaconaat wereldwijd, wat telkens weer, bijv. n.a.v. rampen, onderstreept wordt. Eerder was er het boek Zichtbare liefde van Christus. Dat is uitverkocht. Vandaar het initiatief tot een nieuw boek. Voor diakenen en studenten biedt het basismateriaal over het diaconaat. De tekst is, aldus br. Heystek, niet altijd even gemakkelijk leesbaar, maar iedereen kan er genoeg van zijn gading uithalen. Het comité en deputaten diaconaat willen een exemplaar van het boek aan alle diaconieën en aan alle predikanten schenken. Om mensen nabij te komen!

Vervolgens was er het afscheid van br. G. van Oord als lid van het comité. Br. Van Oord, die in 1993 lid van het comité was geworden en tijdens zijn lidmaatschap de functies van 2e en ook nog van 1e voorzitter had vervuld, achtte de tijd gekomen om terug te treden. Hij werd door de voorzitter hartelijk toegesproken. Hij is een man die zich met vreugde wil inzetten in de dienst van de Here, en dat is ook voor ambtsdragersconferenties tot zegen geweest. Zijn inbreng, o.a. bij de keuze voor de thema’s, is zeer gewaardeerd geweest. Hij zette daarbij ieder aan om dicht bij de Here te leven en verdieping in het geestelijk leven na te streven. De terugloop van het aantal deelnemers aan de conferenties gingen hem dan ook zeer aan het hart. Maar we mogen ons toevertrouwen aan de gekruisigde, wat meer is: de Opgestane! Hem werd, samen met zijn vrouw en familie, de zegen van de Here toegewenst.

Br. Van Oord reageerde kort op deze woorden. Hij heeft het als een genade gezien dat hij mocht dienen, o.a. op deze plaats. We leren op de conferenties veel, zowel van elkaar als van de Here. Hij riep de ambtsdragers op om op die manier het comité in oog en hart te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.