+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

Dr. J.J. Thierry, Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk,
Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1978. 206 blz. f. 18,90.

De inhoud van dit boek van prof. Thierry, die jarenlang aan de Vrije Universiteit gedoceerd heeft, beantwoordt geheel aan de titel. In de vroegchristelijke kerk, de kerk van de eerste zes eeuwen van onze jaartelling, leefde het geloof in de werkelijke, lichamelijke opstanding van Christus. De getuigenissen die bewaard gebleven zijn, sluiten iedere twijfel uit. Het is mogelijk na te gaan, hoe men zich de opstanding concreet trachtte voor te stellen. Ik moet wel zeggen, dat ik grote vraagtekens heb gezet bij de passage over de parallellen in Hand. 12 : 7. Maar dat is de hoofdzaak niet.

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van het christelijk geloof, vindt in deze studie betrouwbare gegevens. Wil men in een tijd waarin veel in de sfeer van de problematiek wordt getrokken, een duidelijk geluid horen, dan zal men niet teleurgesteld worden. Twee citaten: „En het kan niet anders of hij die in de lijn der apostelen wil staan, zal de historische realiteit van Jezus’ opstanding belijden, ook al is die verrijzenis niet historisch verifieerbaar” (blz. 13).

„Christus’ totale verlossingswerk komt in het gedrang wanneer men het sterven als een van de aanvang af natuurlijk proces beschouwt. Waarom zou Christus dan de dood hebben moeten overwinnen (1 Cor. 15, 54–57)?” (blz. 196).

Het boek is een interessante inleiding in de denkwereld van de vroege christenen ten aanzien van dit centrale thema.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.