+ Meer informatie

Dinsdag „lonen- en prijzenslag" met de regering

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Vrijdag zijn de eerste stellingen betrokken voor de lonen- en prijzenslag 1973, waarmee de regering en het bedrijfsleven dinsdag, de dag na Pinksteren, beginnen.

• De Sociaal-Economische Raad (SER) kwam met een eensgezind halfjaarlijks economisch rapport. Hierin staat onder meer, dat er snel een „sociaal contract" moet komen, met afspraken over verhogingen van lonen en andere inkomens. Bovendien zal niet te ontsnappen zijn aan een verhoging van de belastingen.
Vice-premier Nelissen zei vrijdagavond in het SER-rapport een goed uitgangspunt te zien voor het gesprek met het bedrijfsleven.
• De drie vakcentrales (NVV, NKV en CNV) publiceerden een discussienota, waarin eisen worden gesteld voor medewerking aan een matiging.
• Het overlegorgaan van de Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (de middenstand) zegt in een brief aan premier Biesheuvel, dat, zodra de marktsituatie dit mogelijk maakt, alle kosten in de prijzen moeten worden doorberekend. De inkomens van de zelfstandigen zijn de laatste twee jaar achtergebleven bij die van de werknemers. Ze „hebben in feite dus gematigd".

EISEN

De vakcentrales NVV, NKV en CNV stellen aan de werkgevers en aan het kabinet — als basis vooor een discussie — onder andere de volgende eisen :
• De werkgevers moeten bereid zijn op centraal niveau beginselafspraken te maken over loonsverhogingen. Dus niet meer alleen onderhandelen in de bedrijfstakken;
• Zij moeten bevorderen dat de vakbeweging de mogelijkheid wordt gegeven om haar werk binnen de afzonderlijke ondernemingen te kunnen.
• De overheid moet op lange termijn zoeken naar een op elkaar afgestemd beleid inzake de investeringen, rijksbegroting en inkomens. Op korte termijn :
• de werkloosheid krachtig bestrijden en positie werklozen verbeteren;
• gemeenschapsvoorzieningen uitbreiden;
• een begin maken met een inkomensbeleid, dat voor alle inkomens geldt en handhaving van het trendbeleid voor ambtenaren;
• Het laagste BTW-tarief niet verhogen. Vice-premier Nelissen zei in een reactie gisteravond echter, dat aan een verhoging van dit tarief niet meer te ontkomen is.

Om de financiële perikelen van de overheid op te lossen, denken de vakcentrales onder andere aan verhoging van het hoogste BTW-tarief (15 procent) met één procent en verhoging van de accijnzen. Verder zou de wiebeltax — de mogelijkheid om belastingen te verhogen of te verlagen naar gelang onze economie holt of stilstaat — moeten worden omgezet in een blijvende belastingverhoging.

Ook moet nu een fiscale tegemoetkoming voor zelfstandigen komen, waartoe deze week staatssecretaris Scholten (financiën) een wetsontwerp indiende. Naast beperking van overheidsuitgaven denken de vakcentrales verder aan invoering van een vermogenswinstbelasting en verhoging van de vermogensbelasting en de successierechten. De vakcentrales willen verder, dat de stijging van de hoge inkomens achterblijft bij die van de lagere.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan ontstaat volgens de vakcentrales een beleid, dat een beperking van de lonen inhoudt, dat een belangrijke bijdrage vormt voor de bestrijding van inflatie en van werkeloosheid en dat ruimte schept voor bepaalde gemeenschapsvoorzieningen. De stijging van de lonen zou op deze manier het volgend jaar beperkt kunnen blijven tot tien procent.

De prijzen zullen dan echter met hoogstens vijf procent omhoog mogen.

KRITIEK

Werkgevers en werknemers in de Sociaal Economische Raad (SER) hebben gisteren kritiek geleverd op de plannen van staatssecretaris Scholten (financiën) om enkele belastingverlichtingen te betalen door de BTW op te trekken.

Het gaat hier om fiscale tegemoetkoming voor het spaarloon, het belastingvrij maken van de eerste tweehonderd gulden die aan rente wordt „getrokken" en om belastingfaciliteiten voor de oudedagsvooorziening voor zelfstandigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.