+ Meer informatie

Philips op weg naar nieuwe structuur

2 minuten leestijd

Philips wil de organisatiestruclur in ons land veranderen. De idememing vindt, dat er een on;rscheid moet komen tussen de delingen die te maken hebben et het internationale beleidsmaje deel van het concern en de afïlingen die betrekking hebben op !t operationele Philips-gebeuren Nederland. Dit blijkt uit een artel in de Philips-koerier, het perneelsblad van Philips. De voorgestelde organisatieirm komt, aldus Philips, globaal •ereen met die van andere grote temationaal opererende bedrij•n in Nederland. Ze sluit bovenen aan bij de organisatie van lilips-activiteiten in andere lann, waar de lokale directies zelf rantwoordelijk zijn voor het mmerciële, industriële, sociale financiële beleid. De Nederlandse situatie die volns Philips op een historisch veraarbare wijze is gegroeid, heeft toe geleid dat verantwoordelijkden en bevoegdheden zijn gereid over tal van afdelingen. )k wordt de Raad van Bestuur, ï vóór alles beleidsbepalende en ordinerende taken heeft, meer n eens betrokken bij operatiole aangelegenheden, die beho1 tot de Nederlandse activitei1 van Philips. Er is in de huidig« situatie volns de onderneming dan ook niet een sprake van een spreiding, lar ook van een vermenging van emationale en nationale vertwoordlijkheden. Dé nieuwe janisatiestructuur moet daarin randering brengen. De NV Phis Gloeilampenfabriek gaat funren als de internationale holig van waaruit de Raad van Belur, bijgestaan door een kleine if, haar functie uitoefent. De Iding krijgt in Nederland twee ;uwe dochtermaatschappijen, ilips International BV en Nerlandse Philipsbedrijven BV. il de eerstgenoemde vennootlap wordt het internationaal leidsmatige deel van de Philips;anisatie ondergebracht. De eede BV moet de Nederlandse janisatie gaan omvatten. De ad van Bestuur denkt, dat de iuwe organisatiestructuur zal ien tot betere bestuurbaarheid 1 de organisatie in Nederland jrzijds en een optimaal functio:en van de concern-centrale anrzijds. De structuurwijziging et met name een duidelijke rkering van verantwoordelijkten en bevoegdheden tot gevolg )ben. )e invoering van de nieuwe uctuur zal enkele jaren duren. vakorganisaties zijn ingelicht de centrale ondernemingsraad gevraagd advies uit te brengen. Raad van Bestuur heeft voorteld een vijfkoppige Nederdse directie te benoemen onder irzitterschap van mr. F. Otten, van de Raad van Bestuur. Hij die functie blijven uitoefenen. die koppeling van taken ook in toekomst blijft bestaan staat t vast.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.