+ Meer informatie

Boersma verdedigt overheidsbeleid

^^Positieve bijdrage^^

2 minuten leestijd

Drs. J. Boersma, minister van Landbouw en Visserij a.i., beseft ze« zek» dat als gevolg va een aantal ontwikkelingen de inkomens in de ^parische sector ongunstig worden beïnvloed en dat dit gevoelens van oidiehagen oproept bij het agrarisch bedrijfsleven.

Hij mist in deze reacties echter de erkeimjng, dat het overheidsbeldd steeds een belangrijke positieve bijdrage heeft geleverd aan de iekomensontwikkeling an aan de structurele oratwikkeling van land- en tuinbouw. Tevens mist hij het besef van de eigen verantwoordelijkheid van de agrarische ondernemers voor noodzakelijke aanpassingen aan de fundamenteel gewijzigde marktverhoudÉi

Minister Boersma maakt deze opmerkingen in zijn antwoord op vragen van de WD-tweede-kamerleden Waalkens, Wiegel, Tuijnman en Evenhuis.

De minister geeft een schets van de ontwikkelingen die z.i. tot de huidjge nioeilijkheden voor de agrariërs hebben geleid. Aan de kostenkant hebben land- en tuinbouw te maken met de gevolgen van de algemene inflatoire ontwikkeling - die hier te lande trouwens gunstig afsteekt bij die in een aantal andere landen - en bovendien met de verhoogde energiekosten - en met toenemende schaarste aan veevoedergrondstoffen op de internationale markt. Aan de andere kant heeft het overvloedige aanbod van een aantal land- en tuinbouwprodukten een ongunstige invloed op de prijzen. Eenzelfde ongunstige invloed heeft ook een zekere terughoudendheid van de vraag naar bepaalde produkten, die het gevolg is van economische moeilijldieden in' sommige EEG-landen.

Dat de huidige moeilijkheden vooral zouden komen door een falen van het markt- en prijsbeleid ontkent de minister. Wie dit denkt houdt geen rekening met de fundamentele wijzigingen, die zich hebben voorgedaan dn de rudlvoetverhouding tussen een aantal grondstoffenprijzen en de prijzen van agrarische produkten. Slechts via een aanpassing van de produkten aan de gewijzigde marktverhoudingen kan men dit probleem oplossen, niet via het markt- en prijsbeleid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.