+ Meer informatie

Bonden eisen in haven compensatie voor wao

FNV in beroep tegen stakingsverbod

3 minuten leestijd

ROTTERDAM (ANP) - De Vervoersbonden FNV en CNV willen van de werkgevers in de Rotterdamse haven toezeggingen dat de gevolgen van de plannen van het kabinet met wao en Ziektewet worden gecompenseerd.

De Vervoersbond FNV wil een verbod op ontslag van arbeidsongeschikte havenwerkers, aanvullende uitkeringen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en een verplichting voor de werkgevers om voor passend werk te zorgen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Voor de compensatie wil de bond geen loonruimte inleveren, omdat voor de verworven rechten in het verleden al genoeg is geofferd.

De bond zal deze eisen volgende week dinsdag inbrengen in de onderhandelingen met de werkgevers over de raam-cao voor de Rotterdamse haven. Joop Verroen, cao-coördinator van de bond en eerste onderhandelaar, vindt de eisen yan de bond niet voorbarig. „Deze week zijn de algemene beschouwingen in de Kamer. Daarna weten we hoe het ligt. Dan hoeven we niet te wachten op de uitgewerkte voorstellen van het kabinet. Als we dat doen, zijn we te laat", aldus Verroen.

Fonds

Andere eisen zijn de instelling van een fonds voor vervroegd uittreden op 60 jaar of bij 40 dienstjaren, instroom van jongeren via het leerlingstelsel en aanwijzing van 5 mei als feestdag. Daarnaast moeten eerder gemaakte afspraken in het kader van het Masterplan worden verlengd tot het jaar 2000. De bond wil verder waterdichte afspraken over het inhuren van personeel uitsluitend bij de havenarbeidspool van de SHB.

Het bondsbestuur heeft gisteren besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak in het kort geding van de president van de rechtbank in Rotterdam. Die verbood de bond vorige week dinsdag stakingen en andere acties te organiseren tegen de kabinetsplannen omdat de werkgevers geen partij zouden zijn in het conflict met het kabinet. De bond meent dat op basis van deze uitspraak „aan de rechtmatigheid van verdere acties geen twijfel meer kan bestaan, zodra over wao en Ziektewet een rechtstreeks conflict tussen cao-partijen is ontstaan". Eerste onderhandelaar Ludo Jansen van de havenwerkgeversvereniging SVZ wil nog niet reageren op de voorstellen van de bond.

Ook de Vervoersbond CNV eist tijdens de komende centrale cao-onderhandelingen voor de gehele, Rotterdamse haven „reparatie" van de nadelige gevolgen van de kabinetsplannen met wao en Ziektewet. „Een goed moment voor de havenwerkgevers om hun sociale gezicht te tonen", aldus bestuurder C. van der Knaap van de Vervoersbond CNV gisteren. Hij overlegt vrijdag met de kaderleden van zijii bond in de Rotterdamse haven.

Van der Knaap stelt met nadruk dat zijn bond volgende week dinsdag met dezelfde harde eisen aan de caoonderhandelingen begint als de Vervoersbond FNV. zeehonden en zeeleèuwen, kleuren kunnen onderscheiden.

„De grote vraag is wat het nut van dit onderscheidingsvermogen is. Voor het herkennen van voedsel hoeft de walrus niet te zien. De zesduizend schelpdieren die hij dagelijks verorbert, zoekt hij op door ze met zijn snorharen af te tasten. Het zien van kleuren is evenmin nodig om zijn vijanden, de orka en de ijsbeer, te herkennen, want deze roofdieren zijn slechts zwart en wit", zo legt de bioloog nader uit.

Een mogelijke verklaring is dat de walrus met zijn oog voor kleuren de jongen, die anders van tint zijn, kan herkennen. De jonge mannetjes zouden op die manier de volwassen mannen, waarvoor zij bij het jagen naar vrouwtjes op moeten passen, beter kunnen onderscheiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.