+ Meer informatie

Stipt werken op GAK-kantoren

Werkbelasting veel te hoog

2 minuten leestijd

UTRECHT — Op de afdelingen van ziektewet van de

districtskantoren van het GAK hebben de behandelende beambten gisteren stiptheidsacties gehouden. Dit protest tegen de steeds zwaarder wordende werkbelasting en de weigering van de directie om de ziektewet-beambten in een hogere loongroep in te delen.

Volgens woordvoerder L. J. W. Kaiser van de ziektewet-afdeling van het districtskantoor in Tilburg van het GAK, verdwijnen er steeds meer van zijn collega's naar de afdeling werkloosheidswet. Enerzijds is dit noodzakelijk in verband met het stijgend aantal werklozen, maar anderzijds is het aantrekkelijk omdat de behandelende beambten op de afdeling werkloosheidswet een loongroep hoger komen.

Het zijn juist de meer ervaren mensen die naar de werkloosheidswet overstappen, waardoor volgens Kaiser de kwaliteit op de afdelingen ziektewet terugloopt en het werk door minder ervaren mensen moet worden gedaan. In Tilburg bijvoorbeeld heeft iedere behandelende beambte 300 ziektewetgevallen onder zijn beheer, terwijl ze er volgens de norm maar 180 tegelijkertijd hoeven te behandelen. De geschetste moeilijkheden doen zich volgens Kaiser op alle 27 districtkantoren van het GAK voor.

Directeur mr. D. E. Wekker van het GAK in Tilburg wees erop dat het aantal WW-gevallen tussen oktober ^ong jaar en tebruan dit jaar IS vertussen d"bBeld. „We hadden de keus ervaren mensen uit eigen gelederen naar de WW te laten promoveren, of het aantrekken van nieuwe krachten van buiten af', aldus Wekker, die vindt dat eigen personeel dp voorkeur verdient. Aantrekken van nieuw personeel voor loongroep vijf zou volgens hem bovendien een promotiestop betekenen voor het eigen personeel dat in loongroep vier zit. Daarnaast is het moeilijk om gekwalificeerde behandelende beambten van buiten af aan te trekken. Deze zaken zijn volgens Wekker met het personeel doorgesproken. In Tilburg is overigens al wel begonnen met het aannemen van nieuw personeel. Verder staat Wekker open voor iedere suggestie uit het personeel, „zolang het maar niet om die loongroep vijf gaat".

Geen goed woord

De ondernemingsraad van het gemeenschappelijk administratiekan toor GAK heeft geen goed woord over voor het systeem van werkstructurering zoals dat tussen vakorganisaties 'en werkgever is overeengekomen. Volgens secretaris C. Weggeman van de ondernemingsraad is het systeem, waarbij de verschillende functies binnen het GAK worden „gewogen" ora vervolgens in loongroepen te worden ingedeeld, ondoorzichtig. Het GAKpersoneel zelf heeft er volgens Weggeman geen idee van hoe het systeem in elkaar steekt en ze weten daarom ook niet wat voor consequenties de gegeven antwoorden hebben op het vaststellen van de loongroep. Er moet volgens de ondernemingsraad een ander en een duidelijker systeem komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.