+ Meer informatie

Spanning in Molukse woonoord te Vaassen

Ontmimingsactie door politie uitgesteld

4 minuten leestijd

EPE — Een actie om een gedeelte van het Zuidmolukse woonoord in Vaassen te ontruimen is op het laatste moment uitgesteld. Een hevige botsing tussen de politie en een aantal Zuidmolukse jongeren is hierdoor voorkomen. Dit heeft de burgemeester van Epe gistermorgen tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Het gemeentebestuur en de politie beraden zich nu over een tijdstip waarop de actie wel doorgang kan vinden

Van onze streekredactie)

De oorzaak van de — uitgestelde — actie is de weigering van ongeveer 20 tot 40 bewoners van barakken in het woonoord om deze te ontruimen. Deze barakken moeten worden gesloopt opdat er nieuwbouw kan plaatsvinden. De politie heeft de ontruimingsactie uitgesteld omdat er aanwijzingen bestonden dat de confrontatie met de weigeraars heviger zou zijn dan men aanvankelijk had gedacht.

Sinds 1957 kent Vaassen (gemeente Epe) een woonoord voor de opvang van de Molukse gezinnen. Vaassen was één van de circa 60 woonoorden in Nederland. Deze huisvesting was bedoeld als een tijdelijke maatregel. Met het opheffen van deze woonoorden is men nu zo ver gevorderd dat Vaassen het op één na laatste Zuidmolukse woonoord is. Het andere is Lunetten in Vught.

In 1970 is besloten het woonoord Vaassen op te heffen. Er is toen een werkgroep gevormd, waarin de bewoners zelf waren vertegenwoordigd. Volgens het goedgekeurde bestemmingsplan zouden de nieuwe huizen worden gebouwd op en om het terrein van het bestaande woonoord. Dit was mede noodzakelijk omdat het merendeel van de bewoners te kennen had gegeven ook na de opheffing een eigen gemeenschap te willen blijven en omdat vóór 1970 al dertig gezinnen in de onmiddellijke omgeving waren gehuisvest.

Om de bewoners zo min mogelijk ongemak te bezorgen besloot men de bouw in drie fasen te laten plaatsvinden. De eerste fase is nu voltooid en 55 gezinnen hebben hun nieuwe woning betrokken. Voor de bouw in deze fase behoefde maar weinig te worden gesloopt. Thans treedt de tweede fase in. Er moet worden overgegaan tot de bouw van 120 woningen op het terrein van het woonoord. Dat betekent de sloop van 18 barakken, waarvan de bewoners genoodzaakt, zijn te verhuizen naar hetzij de nieuw' gebouwde woningen hetzij naar barakken, die pas in de derde fase worden afgebroken. Deze barakken zijn opgeknapt en voor tijdelijke bewoning gereed gemaakt. De betrokkenen "zijn te voren over dit hele gebeuren ingelicht.

Niet iedereen bleek op basis van vrijwilligheid tot verhuizing bereid te zijn. Door de rechtbank te Zutphen werden echter alle eisen tot ontruiming^toegewezen.

Agressief

Volgens de burgemeester van Epe, J. H. Bergh, vormen degenen die weigeren een kleine minderheid, die voor hgt merendeel uit jeugdigen bestaat. ,,Het is gebleken dat deze minderheid bereid is op agressieve wijze verzet te bieden tegen de verhuizing'en tegen de afbraak van de reeds leeggekomen barakken", aldus de burgemeester.

Het klimaat in het woonoord is de laatste weken steeds verslechterd. Tegen andere bewoners van het woonoord en ook tegen de mensen die aan het werk waren is verschillende malen een dreigende houding aangenomen.

Voortzetting van de werkzaamheden werd niet langer verantwoord geacht. Er kon niet voldoende zekerheid worden gegeven, dat deze .mensen hun werk zonder gevaar voor eigen leven zouden kunnen doen. De burgemeester verklaarde dat het gebruik van vuurwapens bij herhaling is geconstateerd. Ook de kampraad heeft zich afgelopen zaterdag genoodzaakt gezien met zijn werk te stoppen.

Gisterochtend zou de deurwaarder beginnen met het ontruimen van de woningen. Hierbij was een flinke politiemacht opgetrommeld, omdat men gebruik van vuurwapens niet denkbeeldig achtte. De gehele nacht hebben de korpschef van politie, de burgemeester en de officier van justitie zich bezig gehouden met de vraag of de actie voortgang moest vinden of niet. Omstreeks 4 uur 's morgens bestonden er gegevens dat het verzet heviger zou zijn dan men verwacht had. Men besloot toen de actie uit te stellen, wegens een te kleine politiemacht. _ ,

Oorzaak

De burgemeester geloofde niet dat Jiet ongerief van de verhuizing de oorzaak van het weigeren was. „Het is meer een middel om te uiten dat men zich teleurgesteld voelt over het optreden van Nederland na 1957." We hebben echter wel het vermoeden dat het om een alleenstaande groep gaat" zo zei de burgemeester.

Voor een daadwerkelijk optreden moet nu een draaiboek worden gemaakt.-Deze actie zal op korte termijn gebeuren. De burgemeester twijfelde aan de mogelijkheden tot overleg. „We stuiten op een muur", maar indien men overleg wil plegen, staat de deur open", aldus burgemeester Bergh.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.