+ Meer informatie

Nieuwe informatiebron voor telefoonaljonnees

Deze maand In twee districten

5 minuten leestijd

Binnen afzienbare t^d kr^g^en alle telefoong-ebruikers In ons land een nieuwe telefoong-ids. Als eersten kunnen de telefoonabonnees van het district 's Hertog^enbosch met een vernieuwde gids „kennis maken". Zij kr^gren de grids nog deze maand.

Geleidelijk aan zal de nieuwe gids ook in alle andere districten worden ingevoerd met als laatste Den Haag-stad, begin 1979. Behalve in het district 's-Hertogenbosch kan de gids nog dit jaar worden tegemoet gezien in vier andere districten te weten, Arnhem, Haarlem, Amsterdam (overige woonplaatsen) en Utrecht.

TTOIO
33 0599 33 05 97 33 05 91 33 08 14 33 02 76 33 03 95 33 02 81

^Rslr 18
^K.i'tKU i^ kerkstr 77;b ^•RTl de keyslr 2 ^ftijger. 1, kalfjesln 4 kuiken, weth bakkerpints 83 kuiper, 2, azaleastr 7 kuiper, j i, bdtaviastr 9 kurper-willemse, wed i p w de. beukenwg 18, d kapp bgg kuiper^le vries, j. keirersgn, ab noekij kuiper, r, kerkstr 841 kuiper, g h, 1 de keyslr 17,

^^^^•i^lwlMfc
^^MRmslr 23 3306 40 33 04 06 330129 33 08 01 33 07 44 33 07 06 33 07 30 33 07 40 33 04 00 33 0718 33 0174 33 07 15 33 07 50 33 07 08 33 0178 33 0181 na 18,00 u toon, i. Vin, viesierpk 61 loot$tra, r. weth bakkerpints 83 louters, •, kanaalwg 20, scheepsw de volharding idem lubbo,».vd,fuutstr63 lubeck.p, berkenstede 117/2 lucas, w, kerkstr 76 lugtenburg. s, radboud 25 lugtenburg-lodewijks, mw Ih w, ringwg 13 lust.b,zwaluwstr 19, orthop lutgerink, n, tormcntilstr 13 luijcki, k, kalkoenstr 3/1 Iuytink,s,bataviastr95 luijtink, n, n beetsstr 66 lijster. 1,' zwaluwstr 7 maaier, r, radboud 4 mageren, i. vd. peperstg 13 makardi. t b, 1 de keystr 84 manltolas, |, kalljesln 108 manning, k, fuutslr 67/3 jneent, a a. vd, ajaleastr 103 renlabr, 2e Emmaslr 7 3163 06 33 0130 33 0607 3304 67 3303 51 33 02 36 33 06 56 33 03 58 33 0190 33 05 79 33 0185 33 0568 33 06 09 3303 44 3302 31 33 06 64 33 0136 33 0349 3306 58 ^^^^^ms!ch. tnrmentilstr 1 BRmn, i, wormerstr 3 norma, 1 de keystr 8/2. amateur opera ver notermans & notermans. javastr 9, advoe & proc noussel, f. blauwvoetstr 7 noutens. r. balaviastr 38 numpelman, g, fuutstr 3 nüsemen, g h m. von, keizersgrt 25/3 nussbaum, h a, j tooropstr 93/1 nussel, w. vd, kanaaiwg 211 nijman, w, peperstg 18 oeneman, e, beukenwg 67 oeteren, d. van, kalkoenstr 23, opz gem oldenboom. w, kerkstr 81 Oldenburg, prol dr h j th, weth bakkerpints 74 oldeziener, b, kalljesln 6 ^^m olthovft. ti. keizersort 59/^^^^ oniander, |, kerkstr 34^^ ooien, p^zaleastr \^W 28 0 iO» 26 7148^ TDERS ART GLAS VERF 33^^ 33 0196 33 05 72 33 03 52 33 02 44 33 0149 33 05 60 3305 70 33 02 47 33 0183 33 04 53 33 0145 33 0612 33 0619 3306 60 ven instrïm^M^^^^^ DJuim. m. vd. ooelw^^^^^ poaderool, a, azaleastr 34 ^ poele, m, berkenstede 19/8 quant. J. peperstg 2 raadsman, ir j a, kalljesln 83 raams, h, westerpk 5 taank$,l.van,iuutstr121. boekdrukk radema, hans, kerkstr 9, acteur radio & tv handel extra. bataviastr 1 ragebol, b, ringwg 1309 rallingsma, ds a, j tooropstr 77 ramen, j. kalkoenstr 19 rammelaar,war. van. ^^H r a I. (•, wesTorwg J6U rr. 0 p, randersdk 6, .arttiufstr 10, lich opv b th. d«, ccresstr 9, •In, m (, emmastT 85, i, roienstf 3, engmo b. d«, vtietwsard 203 ^f te bepalen datum e.dfl, wdsnvYBftrlnS? , w if, ooievaarstr 13 nv, klimarist» 12. in insieil bur h.iwuiver 16 71 SD gfOflfifl knjis, gastlrjisstr a > ale 'n:ef-kfuis |oenenl»»fg, p j, vd vatdelf; 6'6 Bfoei kir 149

ripdN'A3G 1 73 ?3 sfOCReveld, 8. h poci'n 60 5 03 ió groanévetd, j, s v so'msst' 35S' 61 16 W 3ro«n«weg, r g, leVerwaa'ri 1* T 6S 75 gfoot, 1 c, bnJuAefSt? 'i 5 01} £3 (troot

Het werd zo langrzamerhand tyd dat er een nieuwe methode kwam voor het vervaardigden van telefoong^ldsen. De li^st van abonnees met hun telefoonnununer en adres neemt Jaar op jaar in omvang toe en is voortdurend aan veranderinghen onderhevig^. Daarom kr^gpt ledere abonnee elk Jaar een nieuwe, b^gewerkte grids waarin nieuwe aansluitingen z^n opgenomen, opzeggingen z^n afgevoerd en wijzigingen z^n aangebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.