+ Meer informatie

Geste Van Middelkoop zet de toon bij CU

4 minuten leestijd

EDE - Natuurlijk ging veel aandacht uit naar Rouvoet, de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie. Maar de held van de dag was een man die in het geheel niet op de kandidatenlijst staat: Van Middelkoop. Door zijn gebaar, al meteen na het openingswoord van de voorzitter gedaan, zette hij zaterdag de toon op het ChristenUnie-congres. "Actie voeren voor mij is zinloos. Sluit liever de rijen."

Maar liefst veertig sprekers meldden zich bij de agendapunten vijf en zes: het vaststellen van de kandidatenlijst en de voordracht van de lijsttrekker. Partijvoorzitter Van Daalen zag zich genoodzaakt het uur dat hij voor deze discussie had uitgetrokken te verdubbelen. De pijn bij een aantal GPV-afgevaardigden was voelbaar. Maar hun belangrijkste wapen waren ze aan het begin van de vergadering al kwijt. Hun idool Van Middelkoop raadde hen dringend aan geen actie voor hem te voeren. Ten behoeve van de eenheid in de partij.

"Na alle commotie van de laatste weken hebt u er recht op te weten hoe ik er persoonlijk in sta", begon het oud-kamerlid zijn verklaring. Hij wees erop dat er van hemzelf geen enkel initiatief was uitgegaan om lijsttrekker te worden of hoog op de kandidatenlijst te komen. "Maar ik heb de afgelopen tijd gemerkt dat je zelfs in opspraak kunt raken als je helemaal niets doet."

Dat anderen, met name vanuit GPV-hoek, hem graag op de tweede plaats van de lijst wilden hebben, was hem niet ontgaan. Vrijdagmiddag had hij hierover nog indringend met het partijbestuur gesproken. Nu deed hij een klemmend beroep op de aanwezigen een motie van deze strekking niet in te dienen. "Het is noodzakelijk dat de rust in de ChristenUnie terugkeert. Laten we als christelijke partij proberen een voorbeeld te zijn voor de natie."

Daarbij komt: na 15 mei had hij ontdekt "dat er ook leven bestaat buiten het Binnenhof." Op zich zou hij er wel terug willen keren, maar dan als senator, zo had hij het bestuur laten weten. Zo zou hij een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van de partij en tegelijkertijd tijd kunnen vinden voor bezinning en het schrijven van artikelen. En als het ChristenUnie-bestuur doorstroming op de kandidatenlijst wilde, dan deed hij zijn best de les ter harte te nemen "de ander uitnemender te achten dan zichzelf."

Uiteindelijk mag de partij zich gelukkig achten met Rouvoet en zijn "gouden team", aldus Van Middelkoop. "Ikzelf heb van bestuur en fractie geen signaal gekregen dat ik dat gouden team moet gaan versterken."

En ten slotte: "Ik besef heel goed dat ik nu een aantal GPV'ers teleurstel, maar het is een persoonlijk genomen besluit. Laten wij ons derhalve vermannen en samen verder werken aan de ChristenUnie."

Het spontane applaus na deze toespraak duurde lang. Alom respect voor deze geste. "Na dit gebaar is het bestuur veel aan hem verplicht", meende een congresganger. "Ze kunnen er eigenlijk niet meer omheen hem lijsttrekker voor de Senaat te maken."

In elk geval haalde het gebaar de angel uit de daaropvolgende discussies. Een meerderheid van het congres was het gehakketak over personen en bloedgroepen duidelijk zat. Het Amsterdamse gemeenteraadslid mevrouw Lont: "Laten we hiermee ophouden. Mensen zijn verwond en gepijnigd geraakt. We vochten in twee kampen: eentje voor jou, eentje voor mij, eentje voor jou, eentje voor mij. Maar waar is bij dit alles de ChristenUnie gebleven?" Het leverde haar een warm applaus op. Hetzelfde gold voor de afgevaardigde die vond "dat we vandaag alle rimpels moeten platstrijken. Laten we hard gaan werken aan de opbouw van de samenleving, waarin wij als gelovigen zo'n verantwoordelijke plaats innemen."

Maar een deel van de opgekomen GPV'ers hield aan de gang van zaken toch een vervelende smaak over. "U heeft als bestuur onrust verwekt doordat u niet goed bent omgegaan met broeder Veling. En nu hebt u met de nieuwe kandidatenlijst wéér een fout gemaakt door die niet evenwichtig samen te stellen." Na een luid boegeroep in de zaal: "Ja, nu kunt u allemaal "boe" roepen, maar als u wijs bent, beseft u dat we in twee stromingen zijn opgegroeid en dat we daar voorlopig recht aan moeten doen."

Dat laatste gebeurde dus niet, althans, onvoldoende naar de smaak van een klein deel van de afgevaardigden. Het grootste deel van het congres ging echter voor eenheid en voor de toekomst. Dat bleek ook uit de schriftelijke stemming over de kandidatenlijst, die behalve de wissel tussen Kuiper en Stellingwerf op de plaatsen vier en vijf, geen belangrijke wijzigingen opleverde.

"Toch blijft het jammer van Van Middelkoop. Het is voor ons een bittere pil", zei J. Roggeveen uit Slochteren, statenlid in Groningen en voorheen tien jaar lang hoofdbestuurslid van het GPV. Anderen keken daar anders tegenaan. Een congresganger: "Van Middelkoop heeft er verstandig aan gedaan terug te treden. Nog verstandiger was het geweest als hij zich twee weken geleden al zo helder had geuit." Kandidaat-kamerlid Kuiper: "Er zijn altijd wel een paar mensen die mopperend naar huis gaan."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.