+ Meer informatie

Agenda en Schema Ouderl. Conferentie 1964

2 minuten leestijd

AGENDA

van de Ouderlingenconferentie 1964 van de Chr. Geref. Kerken D.V. te houden op woensdag 21 oktober in de Barnabaskerk Canadalaan 25 te Apeldoorn.

Van 10 uur tot 10.30 uur,

gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie en afrekening van reisgeld.

10.30 uur

1. Opening door de voorzitter, broeder K. Geleynse te Wildervank en enkele mededelingen.

2. a. Verslag van de penningmeester,

b. Verslag van de kascommissie.

3. „Ambtelijke leiding in het leven van deze tijd” referaat te houden door Prof. W. Kremer.

4. Vragen naar aanleiding van dit onderwerp.

PAUZE

5. Beantwoording van de gestelde vragen.

6. Slotwoord door ds. J. H. Velema.

7. Sluiting.

SCHEMA van het onderwerp:

Ambtelijke leiding in het leven van deze tijd

1. Voor de noodzaak in de ambtelijke leiding aandacht te schenken aan het leven van de kerkleden in deze tijd zijn verschillende redenen aan te voeren.

2. Bij deze leiding dient er een open oog te zijn voor de misvattingen en gevaren, die hierbij zich kunnen voordoen.

3. Wie ambtelijk wil leiden dient enig inzicht te hebben in bepaalde verhoudingen en verbanden, die de H. Schrift hiervoor geeft.

4. De ambtelijke leiding vandaag moet er zich rekenschap van geven in hoeverre de gereformeerde traditie en het op deze afgestemde levenspatroon, als norm geldt voor het leven van de christen in deze tijd.

5. De ambtelijke leiding dient vooral gericht te zijn op het aankweken van het juiste etisch besef bij de gelovigen.

6. De ambtelijke leiding kan in bepaalde situatie's gesteund worden door uitspraken of adviezen van kerkelijke vergaderingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.