+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

GUIDO DE BRES een mede-erfgenaam van Christus, door Jaap de Korte.

Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

Dit boekje van 63 blz. vermeldt de hoofdzaken uit het leven van Guido de Brès, de opsteller van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis, die zijn getuigenis met de marteldood heeft moeten en willen bevestigen.

Het doet goed, dater in onze tijd nog plaats is voor zulke werkjes. We leven immers in een tijd, waarin een geest van verbroedering heerst, die met vraagt wat zegt Gods Woord?' en die niet meer weet van een principieel verschil tussen de Reformatie en Rome en ook de onderlinge verschillen zoekt weg te werken ten gunste van een bepaalde eenheid.

Het werkje zou van nog meer waarde geweest zijn, wanneer ook één en ander uit de werken van De Brès naar voren was gebracht. We zouden dan beter gezien hebben hoe De Brès streed voor de waarheid tegen Rome en de wederdopers.

Dit neemt niet weg, dat het werkje waard is gelezen te worden. We kunnen het van harte aanbevelen. Het kost gebonden f 3,50.

HOLLANDSE GELOOFSHELDEN. Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

Dit werk gaat over het leven en sterven van onze oudvaders. Het is natuurlijk niet volledig, want dan zouden er veel meer personen in moeten zijn beschreven. Er zijn bekende theologen geweest, die we hier vergeefs zoeken vermeld. We vinden hier het een en ander beschreven over Johannes Beukelman, Theodorus en Wilhelmus à Brakel, Jacobus Borstius, Abraham Hellenbroek, Jacobus Koelman, Bernardus Smijtegelt, Justus Vermeer en anderen. Van sommigen lezen we alleen iets over hun ziek- en sterfbed, van anderen is een lijkpredikatie opgenomen en zo is uit wat er te vinden was een boek samengesteld dat we hier voor ons hebben. Sommige bijdragen zijn zodoende wel eens wat kort en andere daarentegen te uitvoerig. We moeten echter voor ogen houden, dat we toch op deze wijze het een en ander vernemen van god zaligen, die al zijn ingegaan in de rust, die er over blijft voor Gods volk, en die door hungeschriften nog spreken en nog ten zegen zijn.

Het boek is zeer lezenswaardig, want het spreekt van het werk Gods, verheerlijkt in het hart en leven van zondaren. Het zal zeker zijn weg wel vinden. Het kost, gebonden in zwarte linnen band, f 9,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.