+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd


GOEDE MOED, dagkalender 1974
Uitgeverij D. J. Brummen B.V., Dordrecht.
Uitgeverij Swmpwr Agendo B.V., Apeldoorn


We kregen weer eens een ex. van „Goede Moed” ter recensie. Het betreft de 8e editie van deze dagltalender, in boekvorm uitgegeven.

De kalender heeft voor elke dag een korte overdenking. De stukjes zijn bewerkt door 12 predikanten. Volledigheidshalve laten we hier de inhoudsopgave volgen: Januari Johannes 1 - 10 ds. R. van Beek, februari Trouw ds. J. van Mulligen, maart Christus in het O.T. ds. H. C. v. d. Ent, april Lijdens- en Paasevangelie ds. J. H. Carlier, mei 1 Thessalonicenzen ds. G. Bijkerk, juni De Heilige Geest ds. P. van Zonneveld, juli Ps. 61 - 89 ds. J. H. Velema, augustus Hebreeën en Jakobus ds. J. de Jong, september Job drs. W. Steenbergen, oktober De woestijnreis ds. B. de Romph, november 1 Samuël ds. W. J. Quist, december Geloven ds. A. J. Otter.

Het is moeilijk om in het kort een goede beoordeling te geven. In de medewerkers weerspiegelt zich de grote verscheidenheid in ons kerkelijk leven. Dat komt ook in de bijdragen uit. Er zijn er bij, die ons toespreken en stemmen tot nadenken en zo ook kunnen beantwoorden aan het doel: moed te geven onder Gods zegen in het gejaagde of beproefde leven vandaag. Maar dan moet er ook de rechte verbinding aan de Heere zijn, iets wat zo weinig wordt gevonden. Wanneer dat niet of niet voldoende in de bijdragen tot zijn recht komt, zijn deze te algemeen gesteld en niet persoonlijk gericht.

Uit het feit, dat het boekje elk jaar opnieuw verschijnt blijkt, dat er belangstelling voor is. We mogen van harte wensen, dat de Heere het zaad van Zijn woord, dat ook hier gestrooid wordt, moge doen vallen in een door Zijn Geest weltoebereide aarde. Dan krijgen we ook onderscheidings-vermogen in wat we lezen. De prijs is ƒ5,75.


LANGE HANS, de kleermaker van Middelburg door A. G. Eggebeen - Uitgeverij De Banier Utrecht.


De schrijver van dit boek heeft gebruik gemaakt van oude gegevens. We lezen van hagepreken, van gevaren en van beeldenstormers en van vrije godsdienstoefening in Middelburg. We worden verplaatst naar het jaar 1566. We zouden graag nog iets meer gehoord hebben over de Verdere reformatie in de Zeeuwse hoofdstad. Was in 1566 de psalmberijming van Datheon al algemeen bekend?

Hot boek kost in geplastificeerde band ƒ5,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.