+ Meer informatie

Prediking uit Gods Woord wil ook de kerk in Vlaanderen bouwen

Ds. P. Koeman uit Rijssen op Vlaamse Bijbeldag:

5 minuten leestijd

ANTWERPEN — God spreekt heel persoonlijk door het Woord alleen. Gods Woord heeft een boodschap voor ouderen, maar ook voor jongeren. Tot de kennis van God wil de Heilige Geest u en mij brengen door de Schriften, door de prediking en uitlegging van de Bijbel.

Aldus ds. P. Koeman, hervormd predikant te Rijssen, vrijdag op de jaarlijkse Bijbeldag, die dit jaar voor de 35ste keer in Antwerpen werd gehouden. Deze predikant uit Nederland sprak over: „Alleen de Schrift". De heer G. de Kegel uit Gent over: „Alleen genade" en ds. J. Lukasse uit het Belgische Hasselt over: „Alleen geloof".

Op deze voor onze zuiderburen vrije dag (1 mei) liepen er velen getooid met een rode bloem met recht achter de muziek aan. Anderen hielden zich al etende en drinkende bezig of brachten een bezoek aan de dierentuin. Dat beeld kregen we van Antwerpen toen we ons naar de zaal Roma aan de Turnhoutsebaan begaven.

Zanguur
Daar kon ds. A. J. de Kieviet, predikant te Antwerpen enkele honderden belangstellenden welkom heten op de Bijbeldag. Deze dag werd ondermeer gevuld door veel samenzang. De Gospelgroep „Good News" moest het door ziekte van hun leider laten afweten. Wel werd medewerking verleend door het koor „Jong Nederland voor Christus" uit Dordrecht onder leiding van Tineke Pennings en Piet Pors. Ds. J. Servaas uit Sint Niklaas begeleidde de samenzang op het orgel. Iets nieuws op deze dag was een zanguur van zes tot zeven uur, waar door velen aan werd deelgenomen.

Ds. Koeman wees er in zijn toespraak op dat de Bijbel geen gewoon boek is. Het is ook niet zo dat het een verouderd boek is uit grootvaders of grootmoeders tijd. Nee, zo stelde de predikant, de Bijbel is het Woord van God. God schakelde mensen in om dat Woord op schrift te stellen. Gods Woord heeft het hoogste gezag en dat moet ook voor u en mijn leven gelden, aldus de predikant.

De Bijbel is nodig om kennis van de Heere Jezus Christus op te doen. Het is geweldig dat God oproept, in ons werkt, dat wil Hij doen door het Evangelie. De Heere Jezus zei tegen vriend en vijand: „Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen."

De predikant riep de jongeren op de Heere te dienen in hun jeugd dat is de beste tijd van je leven! God spreekt nooit in de ruimte maar altijd heel persoonlijk. Het is Pasen geweest, de Opgestane is er. Wat Hij zegt is tot ons behoud, daar gaat een geweldige kracht van uit. Vanuit Zijn overwinning spreekt Christus Zijn Woord. Spreker wees er op dat we de Heilige Geest nooit los mogen maken van de Bijbel.

Band
Niet de menselijke wijsheid, filosofie of traditie, maar alleen de Schrift geeft een band met Christus en met elkaar. Dat Woord wil geloofd en ter harte genomen worden, het wil de kerk bouwen ook in Vlaanderen, aldus ds. Koeman. Een ieder, die uit dat Woord gaat leven, zal dat ook aan anderen aanprijzen, laten we dat ook vandaag doen!

Dat Woord van God geeft de kracht om de goede strijd des geloofs te strijden. Dat Woord is ook een kracht voor jongeren, aan de betrouwbaarheid van dat Woord gehoeven we niet te twijfelen. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, aldus ds. Koeman.

„Alleen genade" was het thema van de toespraak van de heer De Kegel. Spreker benadrukte dat de Bijbel de mensen laat zien, zoals zij zijn. Gods Woord is soms een vlijmscherp zwaard. Dat gold ook voor de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij waren Gods grootste tegenstanders. Ze sloten het koninkrijk van God toe en waren blinde wegwijzers.

Springlevend
Deze mensen zjn ook vandaag nog springlevend. Ze zijn de allergrootste bedreiging voor alle mensen. Ze verwekken een afkeer van God. Gods Woord is niet meer voldoende en ze gaan dat aanvullen en zwaarder maken.

God verlangt niet van ons dat we ons verbeteren, aldus De Kegel. Hij eist en verlangt niet, maar wil alleen maar geven. God gaf een fantastisch Geschenk. Heeft u dat al aangenomen? De Heere staat te kloppen aan de deur van ons hart. Hij is de Goede herder uit de geschiedenis van Lukas 15.

Vrijdagavond voerde ds. J. Lukasse uit Hasselt het woord over „Alleen het geloof". De leiding van de avondbijeenkomst was in handen van de voorzitter van het bijbeldagcomité ds. J. du Meunier uit Mechelen, die er zijn blijdschap over uitsprak, dat zovelen de weg weer gevonden hadden naar deze bijbeldag.

Ds. Lukasse wees er op dat er veel mensen zijn die met grote woorden zeggen dat ze de Heere willen dienen, maar dat er in de praktijk zo weinig van terecht komt. Het geloof van Abraham was geen theoretische zaak, zo stelde, hij, toen God sprak steeg zijn vertrouwen. Ook u en ik moeten in God geloven dat leert de Bijbel ons, aldus spreker. Abraham heeft niet getwijfeld aan de belofte. Hij is niet beschaamd uitgekomen. Dat zal ook niemand, die op God betrouwt.

Antwoord
God spreekt tot ons door de Bijbel, het Woord van God. Daarop moeten wij een geloofsantwoord geven. Wij moeten niet gaan onderhandelen met God, maar ons overgeven door te aanvaarden en te geloven hoe God redt, zegent en regeert. Dat zal ons hele leven gaan bepalen.

Abraham gaat vanuit dat geloof leven. Abraham is niet langer belangrijk. God zal hem kinderen verwekken. Ook wij kunnen een nieuwe naam krijgen, we kunnen christen worden, richt dan uw blik op hem. We hebben de Schrift en elkaar nodig. Aldus ds. Lukasse tenslotte in de avondbijeenkomst, die een evangeliserend karakter droeg. In deze wijk van Antwerpen waren zaterdag 25 april daartoe speciale nummers van „De Kruisbanier" (evangelisch Vlaams weekblad) verspreid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.