+ Meer informatie

Kamer wil omstreden onderzoek opschorten

Ritzen schetst kaders ethische discussie

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Wetenschappelijk onderzoek dat vanuit ethisch opzicht omstreden is, kan in de toekomst mogelijk tijdelijk worden stilgelegd om een discussie over de wenselijkheid van dat onderzoek in alle rust te kunnen voeren.

Minister Ritzen van onderwijl en wetenschappen en de Tweede Kamer zijn het daarover eens. Dat bleek gisteren tijdens een commissievergadering over de ethische aspecten van het wetenschappelijk onderzoek.

De bewindsman heeft op verzoek van het CDA-kamerlid Laning een notitie opgesteld over ethisch onderzoek. In de notitie worden geen waardeoordelen over diverse omstreden onderzoeken ingenomen, maar alleen de kaders geschetst voor een ethische toetsing. De uitwerking zal in een later stadium plaatsvinden. Met name de woordvoerders van de kleine christelijke partijen. Van der Vlies (SGP), Van Middelkoop (GPV) en Leerling (RPF), benadrukten dat er nog een behoorlijke uitwerking nodig is voor de notitie praktisch toepasbaar is. Minister Ritzen onderstreepte dat.

In de notitie worden drie ijkpunten genoemd voor de ethische toets. Dat zijn welzijn, respect en rechtvaardigheid. SGP-kamerlid Van der Vlies zag graag dat ook het respect voor het menselijk leven daarbij gevoegd zou worden. Ritzen voelde daar niet zoveel voor omdat het respect voor het menselijk leven door iedereen verschillend wordt ingevuld. In tweede termijn diende de SGP'er een motie in om de Kamer daar een uitspraak over te vragen, maar toen Ritzen zei dat het respect voor het menselijk leven onderdeel uitmaakt van het ijkpunt "respect" en dat hetgeen de SGP'er naar voren bracht wel degelijk meegenomen wordt in de beoordelingscriteria, trok Van der Vlies zijn motie in.

Platform

De Kamer bleek het gisteren ook eens over de vraag waar de ethische discussies gevoerd moeten worden. Dat mag niet beperkt worden tot de beroepsgroep. Zo mag de ethische discussie in de gezondheidszorg niet beperkt worden tot de medici, die over kernenergie niet tot kernfysici en de ethische discussie over defensiesystemen niet tot de wapenfabrikanten. Er zal een platform worden gevormd waarin vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de maatschappij met elkaar kunnen discussiƫren. Hoewel de overheid in principe een terughoudende rol speelt, kan en moet de overheid regels stellen, zo vinden Kamer en regering. Door het niet stellen van regels maakt de overheid zich verantwoordelijk voor bepaalde ontwikkelingen.

Het is de bedoeling dat in het hoger onderwijs ethiek en onderzoek meer aan de orde komen tijdens de colleges. De GPV'er Van Middelkoop vroeg zich af of daar binnen het studiepakket wel ruimte voor is. Naar het oordeel van Ritzen is dat wel het geval.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.