+ Meer informatie

TEN GELEIDE

2 minuten leestijd

De in 1974 te Amsterdam gehouden Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken benoemde een deputaatschap met de opdracht zich te bezinnen op die zaken, die betrekking hebben op de plaats, die de kerk en de christen in de samenleving behoort in te nemen, teneinde de kerken, c.q. de leden der kerken, hiermee van dienst te zijn.

Gemakshalve heeft dit deputaatschap de naam „Kerk en Samenleving” gekregen. Het hiernavolgende geschrift is het resultaat van een jaar eendrachtige bezinning op onze opdracht. We zijn ons ervan bewust, dat hiermee onze taak niet afgerond kan zijn, maar wij beschouwen dit als een basis voor ons verdere werk. Daarom achten we het verantwoord dit stuk aan de kerken te presenteren als een hulpmiddel voor het zo noodzakelijke nadenken over de fundamentele lijnen, die vanuit Gods Woord naar de wereld van nu — en onze plaats daarin — getrokken moeten worden.

Als deputaten stellen we ons voor ons werk voort te zetten in de richting van nadere konkrete toespitsingen op de diverse terreinen van de samenleving.

Dit overigens niet zonder het meedenken gevraagd te hebben van een aantal broeders en zusters, die meer dan deputaten dagelijks met de problemen van die konkrete terreinen te maken hebben.

Thans willen we slechts de overweging, bestudering en mogelijk ook bespreking van dit geschrift met enige vrijmoedigheid bij U aanbevelen.

Deputaten kerk en samenleving:

Prof. Dr W. H. Velema, voorzitter
ds J. W. Maris, secretaris
ds J. Brons
W. Huizer
drs W. Steenbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.