+ Meer informatie

Nieuw zendingsterrein voor Chr. Geref. Kerken

Bosjesmannen in Botswana krijgen ook bijbelvertaling

5 minuten leestijd

COLMSCHATE - De Christelijke Gereformeerde Kerken openen in 1991 een zendingspost onder de bosjesmannen in de Kalahariwoestijn. Begin volgend jaar zullen de zendingsdeputaten van deze kerken een oproep doen voor een zendeling en een bijbelvertaler. Uitvalsbasis wordt D'Kar in West-Botswana. De voorgenomen bijbelvertaling wordt tevens gezien als een „dam" tegen de islam.

In D'Kar blijkt reeds een klein begin te zijn ontstaan van een christelijke kerk. Het gaat om de gemeente van ds. B. le Roux. Deze predikant was eerder als zendeling in dienst van de Zuidafrikaanse Dopperkerk. Doordat zijn gemeente —na de zelfstandigwording van de zendende gemeente Aranos in het buurland Namibië- alleen kwam te staan, heeft ds. Le Roux zich tot de Christelijke Gereformeerde Kerken gewend met een oproep om hulp. De predikant verzocht tevens om fondsen voor het openen van een bijbelschool.

De zendingsdeputaten besloten vorige maand unaniem om de wens van ds. Le Roux te honoreren. Dit gebeurt terwijl het werk in Venda afgerond wordt en het werk op de post KwaNdbele wordt voortgezet. Van een afbouw is reeds langer sprake in Mamassa, het eerste zendingterrein van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Indonesië. Inmiddels overweegt het Deputaatschap hulpverlening binnen- en buitenland om in D'Kar een hulpprogramma te beginnen. Ultimo april 1991 gaan zij in Botswana op werkbezoek.

Slaven
D'Kar is, zo verduidelijkt de voorzitter van de christelijke gereformeerde zendingsdeputaten, drs. W. van Heest, een straatarm dorp, zonder elektriciteit en stromend water. Faciliteiten als een school en een kerk zijn er niet. De woning van ds. Le Roux ziet er volgens hem maar een klein beetje anders uit dan die van de gewone bosjesman. De enige luxe die de predikant zich veroorlooft, is een auto. Hij legt per jaar 70.000 mijl af om zes ver gelegen huisgemeenten te bezoeken.

Ds. Le Roux' gemeente (200 leden) bestaat voor het overgrote deel uit "basarwa" (slaven), zoals de bosjesmannen door de regerende Tswana-meerderheid worden genoemd. Weliswaar is ook een enkele Tswana lid van de kleine christelijke gemeente, maar het is in het algemeen een uitzondering wanneer zij zich met "bushmen" inlaten. Deze bevolkingsgroep is voor de Tswana te min. Wanneer een bosjesman met hem wil communiceren, zal hij eerst het Tswana moeten leren.

Toontaal
Mede vanwege dit isolement zit ds. Le Roux de zorg voor de bosjesmannen hoog. Hij heeft de Christelijke Gereformeerde Kerken speciaal gevraagd om een zendeling voor Noord-Botswana. De regering is namelijk van plan om dit gebied te ontsluiten door de aanleg van een verkeersweg. In D'Kar wordt verwacht dat vele autochtonen zich langs de weg zullen gaan vestigen, maar ook meent men dat de aanleg tal van mogelijkheden biedt voor de zendingsbeluste islam. Mede daarom vroeg ds. Le Roux om een bijbelvertaling in het Nharo, de nog niet beschreven toontaal van de bosjesmannen.

Een ander motief voor zijn verzoek blijkt de rees in Botswana geboden seculiere en/of kerkelijke ontwikkelingshulp te zijn. „Sommige bosjesmannen worden door ICCO of Dienst over Grenzen op het spoor van maatschappelijke ontwikkeling gezet. Maar zonder Gods Woord kweek je materialisten en geen christenen", zei hij in zijn verantwoording tot de zendingsdeputaten. Deze namen reeds in 1988, tijdens de vergadering van de Gereformeerde Oecumenische Synode in Harare, ter plaatse poolshoogte.

Criteria
Toch moesten, zo doet drs. Van Heest uit de doeken, de deputaten een streep halen door een aantal eigen criteria voordat ze op de hulpvraag uit D'Kar konden ingaan. Zij hadden zich voorgesteld dat in het nieuwe zendingsterrein nog niet te lang zending moest zijn bedreven (Botswana kent het Evangelie sinds 1850). Ook moesten er nog niet zoveel christenen zijn (In Botswana is 50 procent christen). En de zending had daar de voorkeur waar daadwerkelijk moet worden opgetreden tegen de oprukkende islam (en ook dat was in Botswana niet direct het geval).

De wetenschap dat wel de meerderheid van de Tswana, maar slechts 1 of 2 procent van de bosjesmannen ooit het Evangelie hoorde, gaf uiteindelijk de doorslag. Ook speelde mee dat geen enkel nationaal bijbelgenootschap zich beijvert voor de vertaling van de gehele Bijbel in de taal van kleinschalige (minder dan 100.000) bevolkingsgroepen. Drs. Van Heest: „In een ver verleden heette heel Noord- en Midden-Afrika christelijk. Wat is er van al die kerken overgebleven? Alleen daar vind je restanten waar christenen de Bijbel in hun eigen taal hebben. Kijk naar de Egypische Kopten, en naar bevolkingsgroepen in Ethiopië en Syrië.

Eigenheid
Volgens drs. Van Heest is er reeds sprake van voorzichtig overleg met de Wycliffe-bijbelvertalers in Driebergen. Samenwerking met deze internationale organisatie wordt niet uitgesloten. Zij blijken zich immers wèl te bekommeren om kleine bevolkingsgroepen. Bovendien bezit Wycliffe kennis van de toontalen in buurlanden van Botswana. Maar voorwaarde is, aldus de zendingsdeputaat, dat dan ook de gehele Bijbel, Nieuwe èn Oude Testament, wordt vertaald.

Verder zal van meet af aan worden aangestuurd op de onafhankelijkheid van de Botswaanse zusterkerken. Ds. Le Roux komt dan ook niet in dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ook zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken „zeer voorzichtig" met samenwerking met andere (zendende) kerken. In Botswana zijn momenteel enkele zendelingen van de Zuidafrikaanse NG-Kerk werkzaam.

Dat er een verhuizing op komst zou zijn van de christelijke gereformeerde zendingspredikant in Venda, ontkent drs. Van Heest ten stelligste. Namen wil hij nog niet noemen, maar hij wil wel kwijt dat reeds een aantal predikanten naar het nieuwe zendingsterrein heeft geïnformeerd. Problemen met de werving van een zendeling en een bijbelvertaler zegt hij niet te verwachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.