+ Meer informatie

OGEM-bijeenkomst verrassend geschorst

Vragen over stemrecht op deelnemingen

3 minuten leestijd

DTTERDAM — Aan het eind van een uitputtingsslag van vier kreeg de iaarvcrgadcring van OGEM Holding NV woensdag even verrassende als zeldzame wending. Het bestuur stelde de vergadering te schorsen en op 8 juh voort te zetten. Op dic

lopen weken ai vele malen contact heeft R>^had met de_ vooi/.ittei van de Raad ^Z^:^^^':.::• ^^.^^y^Z immers noj- niet benoemd.'" im zal de behandeling van de jaarrekening 1980 worden afge1. AANSPRAKELIJKHEID •t belangrijkste struikelblok was 3rc-advies van de Raad van Comalissen om do jaarrekeninH ,i

aandeelhoudors niet verlenen, at in dit geval de oud-commissarisniet meer eventueel wanbeleid zou len worden aangewreven. Na rugraak tijdens een schorsing van een uur zei het bestuur het minder geit te achten een stemming om de ekening uit te lokken waarop het rsingsvoorstel kwam dat dankwerd aanvaard, 1 andere reden voor schorsing van •rga'dering tot 8 juli was dal het be• op vragen van de heer P. Lakeman mtwoord schuldig bleef. Lakeman ? weten of naast de aan de banken rekte hypothecaire zekerheden het in augustus 1980 bereikte fiieringsarrangement ook hel slemop deelnemingen aan het banDnsortium is gegeven. In dat geval en de banken een grote vinger in de lebben bij het benoemingsbeleid, dal bestuurslid dr. L. Koopmans sclioor\'oetend liet doorschemeren dat dit bij enkele deelnemingen is gebeurd wilde Lakeman zekerheid en vroeg of het bijvoorbeeld bij OGEM BV het geval is. Een duidelijk in verlegenheid gebracht bestuur nam ook dit vraagstuk mee naar het ingelaste bestuursboraad. Meegedeeld werd later dat zal worden uitgezocht van welke aandelen hol stemrecht is veipand. Op 8 juli volgen hierover mededelingen.

Aan het begin van de door 107 aandeelhouders bezochte vergadering ontspon zich een rommelige en langdurige discussie over het voorstel de hoer W. Pluygers te benoemen lol presidentcommissaris.

Met name de heer Lakeman, maar in zijn kielzog ook anderen, wilden de benoeming uilstellen totdat een commissaris is aangetrokken met specifieke kennis van OGEM-zaken.

Commissaris L. van Dongen die aanvankelijk de vergadering voorzat deelde mee dat de heer Pluygers in de jifge

De heer Lakeman zou met name eerst van Pluygers willen welen hoe deze staat tegenover aansprakelijkheidsstelling van de oud-bestuursleden van OGEM. De hoor Bruggeman merkte op dal Pluygei's ook commissaris is van het bouwbedrijf IBB-de Kondor en sprak van belangenverstrengeling. De hoer Van Dongen deelde mee dat de heer Pluygers er geen bezwaar in ziet zijn functie bij IBB-de Kondor neer te leggen indien inderdaad sprake zou zijn van een belangenvei-strengeling.

Op verzoek van enkele aandeelhouders vond hierop een schriftelijke stemming plaats waarbij slechts de tegenstemmers hun briefjes behoefden in te leveren. De heer Pluygers bleek daarna benoemd. De heer Pluygers verklaarde dat een van de belangrijkste doelstellingen voor dit jaar is het plegen van ƒ 150 min. desinvesteringen. Ook is aan harde en pijnlijke ingrepen bij sommige concernonderdelen niet te ontkomen en als de tijd hiervoor rijp is komen hierover mededelingen.

Op diverse stations in Rotterdam

zoals hier wordt al geruime tijd met de computerkaartjes gewerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.