+ Meer informatie

Hongarije wil pijn in Oost-Europa verdelen

Sowjet-Unie zet olieleveranties op laag pitje

3 minuten leestijd

BRUSSEL — De Hongaarse premier, Jozsef Antall, heeft gisteren de vorming van een Europees compensatiefonds bepleit, waarmee de Oosteuropese economieën tekorten aan olie en andere goederen die tot voor kort door de Sowjet-Unie werden geleverd, kunnen ondervangen. Ook zei hij dat Hongarije het eerste land van het Warschaupact zal zijn dat een ambassadeur benoemt bij de NAVO.

Antall verklaarde dat de SowjetUnie de olielevering aan Hongarije in het derde kwartaal van dit jaar met een derde heeft verminderd. Hij houdt er rekening mee dat de aanvoer ook in het vierde kwartaal omlaag zal gaan. „Wij steunen financiële hulp aan de Sowjet-Unie en zijn voor de westerse steun aan Gorbatsjov,. maar wij moeten oplossingen vinden voor de schade die de Sowjet-Unie kan veroorzaken", zei Antall. „Ik heb een compensatiefonds' voorgesteld, omdat het onmogelijk zal zijn aan de verplichtingen jegens internationale organisaties te voldoen als deze onverwachte uitgaven niet kunnen worden gecompenseerd". De Hongaarse premier doelde op de limiet die het Internationale Monetaire Fonds aan hèt financieringstekort van de Hongaarse overheid heeft gesteld.

Gunstig ontvangen
Antall zei dat zijn idee voor een compensatiefonds door president Delors van de Europese Commissie en vice-president Andriessen gunstig was ontvangen. Andriessen bleek hetzelfde idee te hebben, aldus Antall.

Voorts zei Antall het met Europese leiders eens te zijn geworden om dit najaar onderhandelingen te beginnen over een Hongaarse associatieovereenkomst met de EG. Hij heeft goede hoop dat het associatieverdrag per 1 januari 1992 in werking kan treden. Een volledig EG-lidmaatschap van Hongarije acht hij vóór 1995 niet reëel. „Eerst moet de EG haar interne problemen oplossen. Sommige EG-landen zijn bang dat vergroting de homogeniteit van de EG zal aantasten. Wij denken dat de voorstanders van uitbreiding zullen winnen".

Het overleg met de EG-functionarissen vond hij „zeer vruchtbaar", maar hij voegde er'aan toe dat „dit pas het openen van deur is, waarbij ons enige doel het winnen van sympathie is". De Hongaarse premier benadrukte ook de noodzaak van een Europees systeem voor veiligheid en samenwerking. Opmerkelijk was dat hij het in dat verband voortdurend over de NAVO had en niet een keer de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) noemde.

Veiligheid

„Het is van groot belang dat de NAVO een bredere rol krijgt", zei Antall. „Dit zal een ruimer kader geven voor veiligheid. Dit betekent niet dat de Söwjet-Unie van het Europese veiligheidssysteem wordt uitgesloten. Een dergelijk systeem is ondenkbaar zonder de Sowjet-Unie". Antall, die vandaag als eerste regeringsleider van een Warschaupactland en een voormalig communistisch land het hoofdkwartier van de NAVO zal bezoeken, bevestigde dat hij de Hongaarse ambassadeur in België en bij de Europe: se Gemeenschap tevens tot ambassadeur bij de NAVO wilde benoemen.

Ten slotte zei Antall, die gisteren ook door koning Boudewijn en de Belgische premier, Wilfried Martens, werd ontvangen, dat België de visumplicht zal afschaffen voor Hongaren die het land korter dan drie maanden willen bezoeken. Nederland en Luxemburg zouden hetzelfde overwegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.