+ Meer informatie

Herstel

2 minuten leestijd

Voor het herstel van de asfaltverharding van de haven is 35.000 gulden uitgetrokken en voor de restauratie Van de molen 't Vliegend Hert

t IJ rw - . -•• 20.000 gulden. In 1992 is 250.000 gulcent voorgesteld. Daarnaast zullen den gereserveerd voor de uitbreiding de begrafenisrechten met 115 pro- van de begraafplaats. cent verhoogd worden, te beginnen in 1988 met 35 procent. Ook de belastingtarieven zullen op grond van budgettaire noodzaak voor het eerst sinds 1982 verhoogd worden.

Dat staat vermeld in de nota van aanbieding behorende bij de gemeentebegroting voor 1988 en de meerja

De afhandeling van de Kiltunnelproblematiek wordt met spanning afgewacht. „Het eventueel wegvallen van de rijksbijdrage zonder gelijknamige opneming van de tunnel op het rijkswegenplan zal vanaf 1991 ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke financiële huishouding hebben. Het is in dat geval noodzakelijk dat een renbegroting voor de jaren 1988 tot P°'f bezuinigingsoperatie wordt geen met 1992 houden , aldus het college.

De voortdurende „bezuinigingen De begroting wordt op maandag 23 op de algemene uitkering" zijn er november behandeld, volgens het college mede de oorzaak ^ van dat dergelijke verhogingen doorgevoerd zijn! Tot en met 1990 zullen deze oplopen tot 155.000 gulden. Alleen al voor 1988 wordt men geconfronteerd met een tegenvaller van 92.000 gulden.

, nDAx/nKtr^c-n-r T s-^RAVENDtEL - Het nieuwe ""venhoofd zal volgend jaar opnieuw geasfalteerd worden.

Deze structurele bezuinigingen drukken zwaar op het financiële beeld van de meerjarenbegroting, maar ook op het komende begrotingsjaar. Het financiële beeld geeft voor 1989 een tekort te zien van 16.000 gulden. De overige jaren zijn sluitend en wel 1988 (1800 gulden), 1990 (60.600 gulden), 1991 (93.000 gulden) en in 1992 een overschot van 110.000 gulden. De post onvoorzien voor 1988 bedraagt 68.000 gulden.

Om de diverse financiële tegenvallers het hoofd te bieden stelt het college verder voor om de haven- en kadegelden te verhogen met 12 procent. Ook zal deze verhoging in 1989 en 1990 doorgevoerd worden om kostendekkend te werken. De marktgelden blijven ongewijzigd evenals de reinigingsrechten. De rioleringsrechten en de onroerend-goedbelasting zullen met 2 procent verhoogd worden. Ook wordt voorgesteld de leges voor bouwvergunningen en de hondenbelasting met 5 procent te verhogen. De meeropbrengst van deze genoemde verhogingen bedraagt ruim 61.000 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.