+ Meer informatie

Lubbers wil nog wel praten over Loosduinen

Reorganisatie Vredestein

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Lubbers van economische zaken heeft de mogelijkheden tot wijzigingen van het reorganisatie plan van het Vredestein-concem nog niet geheel uitgesloten.

Woensdagmorgen, tijdens een besloten mondeling overleg met de vaste Tweede-kamercommissies voor Economische zaken en voor Sociale zaken, deelde hij mee, dat als de nieuwe leiding van het concern met alternatieven komt — binnen de beschikbare fmanciële ruimte — daarover met hem te praten valt. „Dit geldt ook voor Loos'duinen", aldus de bewindsman.

,,Deze mededeling van de minister is' vrij essentieel", aldus het Tweede-kamerlid Wierenga (PvdA), voorzitter van het overleg, na afloop van het gesprek. Minister Lubbers zal vrijdag, in de wekelijkse vergadering van de ministerraad, met zijn collega's overleggen over de Hnanciële ruimte welke de staat heeft voor haar medewerking aan het reorganisatieplan. Daarna wordt opnieuw met de vakbeweging gesproken, deelde Wierenga mee. „De minister wil overeenstemming tussen regering en vakbeweging".

Een ruime meerderheid van de beide Kamercommissies drong aan op een spoedige regeringsbeslissing. De commissies begrepen, dat de bewindsman tussen twee vuren zit, aan de ene kfmt de nieuwe leiding, de vakbeweging en de ondernemingsraad, en aan de andere kant de flnanciêle mogelijkheden, zei Wierenga. „Het overleg ging dan ook over het grote spanningsveld van thans. Het ging over de noodzaak snel te beslissen voor het verkrijgen van zekerheid over het voortbestaan van het concern en over de wenselijkheid van inspraak van betrokkenen".

Essentieel

De leden van de Tweede-kamercommissie kregen aan het begin van het overleg met minister Lubbers een schriftelijke uiteenzetting. De volgens Wierenga essentiële zinnen luiden: „Indien de nieuwe leiding na bestudering van het reorganisatieplan tot het inzicht komt dat er andere oplossingen zijn, die tevens tot het gezondmaken van het bedrijf kunnen leiden, zal het gezien hun eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. mogelijk zijn dat er in nauw overleg met de Werknemersorganisaties en andere betrokken partijen wijzigingen in dit reorganisatieplan worden aangebracht. Dit geldt ook met betrekking tot Loosduinen. Met name zullen alle maatregelen, die de nadelen vam de eventuele gefaseerde overbrenging van de activiteiten van Loosduinen naar de nieuwe vestiging kunnen verlichten, hierbij speciale aandacht krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.