+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

6 minuten leestijd

Twee dagboekjes en een (ingebonden) kalender:

Honingdroppels, de bekende gereformeerde scheurkalender, onder redactie van ”De vriend van oud en jong”, uitgave van Groen, Leiden. Prijs f 14,95.

De naam is bekend. De schrijvers blijven onbekend. De titel is typerend voor de overdenking van elke dag: Een honingdroppel!

Voor hart en huis, Bijbels dagboek. Medewerkers komen uit Ned. Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Gemeenten. Samensteller is ds. G.S.A. de Knegt. Uit onze kerken werkt mee ds. Van Heteren. Uitgave van Groen, Leiden. Prijs f 10,95.

Een dan het bekende groene boekje Goede moed, de 25e editie, een zilveren jubileum waarmee onze gelukwensen. Ds. J.H. Velema verzorgt de redactie. Elf andere predikanten werken mee. Het frisse groen van de omslag is typerend voor de inhoud. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f 10,90.

R.H. Bremmer, Visioenen op Patmos. Uitg. De Vuurbaak, 8e druk 1982. 144 blz. f 19,50. Een achtste druk van een in 1959 voor het eerst verschenen boekje. Elk hoofdstuk van het boek Openbaring wordt besproken. Eerst de indeling, dan uitlegkundige bijzonderheden, een verklaring en vragen. Achterin een naam- en tekstregister. Een waardevol hulpmiddel voor de bestudering en de bespreking van het laatste Bijbelboek.

Drs. W.C. v.d. Horst e.a., Wat geven wij de jongeren mee? Uitg. De Vuurbaak. 125 blz. Prijs f 17,90.

Een publikatie uit (vrijgemaakt) gereformeerde kring. In de G.S.E.V.-reeks, nr. 19. Zorg om de jeugd typeert deze studie. Hoe houden we jongeren bij de kerk en hoe interesseren we hen voor de kerk, is de grondvraag.

Vanuit verschillende gezichtspunten wordt op het probleem ingegaan. Het boekje is geheel afgestemd op het gereformeerd vrijgemaakt (plaatselijk en landelijk) kerkelijk leven. Men verwacht veel van een goed geprogrammeerde, organisatorische opzet. Zo vooral de bijdragen van de predikanten Folkers en Driest. Een studie die niettemin ook onze ambtsdragers en anderen tot zelfonderzoek moet dringen.

Mr. W.H.K. Dijksterhuis e.a.. Onderwijs gelokaliseerd, Groen van Prinstererstichting. Uitg. De Vuurbaak 1990. 84 blz. Prijs f 15,75.

Een studie uit de kring van het GPV. Zij behandelt het onderwijsbeleid van gemeenten en provincies. Er wordt praktisch en principieel te werk gegaan. De studie is bedoeld voor politici en schoolbestuurders, -managers! Opmerkelijk is dat aan het openbaar onderwijs belangrijke tips worden gegeven. Voor de betrokkenen is dit een belangrijke bron van informatie.

Hans Werkman, Boek werken. Uitg. De Vuurbaak 1990. 137 blz. Prijs f 21,75.

Opnieuw een bundeling van besprekingen van de hand van Hans Werkman. Hij gaat kritisch en waar mogelijk met waardering in op moderne romans. De toon is mild, de analyse scherp, het oordeel voorzichtig. Vergeleken met vroegere bundels is de auteur zelfbewuster geworden in zijn presentatie. Dat hij als literatuurcriticus erkenning heeft gevonden - en terecht - is in deze (korte) opstellen merkbaar. Het boek is een goede gids voor wie wat in het land van onze letteren wil rondtrekken.

Ds. J. van Amstel, ’t Is zonde. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1990. 112 blz. f 14,50.

Een bundeling van artikelen, die eerder in ”De Schakel” zijn verschenen. Zij gaan over de zonde (in veertien hoofdstukjes) aan de hand van antwoord 3 tot en met 19 van de Catechismus. Sommige hoofdstukken behandelen twee antwoorden. Soms zijn er aan een antwoord twee hoofdstukken gewijd.

Op eenvoudige, duidelijke manier wordt de catechismus besproken. Aan het eind van elk hoofdstuk gespreksvragen en schriftgedeelten voor bijbelstudie. Jonge mensen kunnen met dit boekje aan het werk. Over sommige formuleringen kan men dubiëren, bijvoorbeeld op blz. 39 ”dat de mens iets van God heeft”, of de titel van hoofdstuk 14: ”Kennen wij het evangelie uit het evangelie?” Dit had scherper geformuleerd kunnen worden. Evenals andere boekjes van de schrijver zal ook dit zijn weg vinden. Dolf Kloek, Humor onder de kansel. Uitg. Boekencentrum, ’s-Gravenhage 1990. 71 blz. Prijs f 17,50.

Een (gebonden) boekje met voorvallen rondom kerkdiensten. Opvallend is dat een aantal mensen voor het voetlicht komen, die niet vaak in de kerk komen. De keer dat ze er zijn, gebeurt er iets bijzonders. Eerlijk gezegd vond ik de beschreven situaties nogal gezocht. Het kan zijn dat andere lezers er meer aardigheid aan beleven.

Riet Griffioen-Engel, Wegwijs in de woestijn. Handleiding bij ”40 woorden in de woestijn”. Uitg. Meinema, Den Haag. 40 blz. Prijs f 7,50.

Dr. Bernard Rootmensen schreef een boek onder de titel ”40 woorden in de woestijn”. Het is door ons kort besproken. Dit boekje biedt zeer verschillende mogelijkheden om ermee aan het werk te gaan in weekenden, wijkavonden, bezinningsdagen, diensten, ontmoetingsavonden en themadiensten. Het boek is in korte tijd populair geworden. Bij ons heeft het nogal wat vragen opgeroepen. Vandaar dat wij een brede instructie voor verwerking, als in dit boekje wordt gegeven, niet zo dringend nodig vinden.

Vronica Ramaker-Heetebrij, Een heel nieuw hart voor jou. Aantekeningen gemaakt bij het leven en sterven van Rob Ramaker. Uitg. Drukkerij Bredewold (Stationsweg 49), Wezep. 80 blz. Prijs f 15,-.

De schrijfster is een jonge vrouw, die in dit boekje de ziekte van haar tweede kindje beschrijft - een hartkwaal, die enkele weken na de geboorte werd geconstateerd. Het is een verhaal met een heel persoonlijke inslag. Soms heb je het gevoel dat je bij intieme dingen van anderen (man, vrouw, de twee andere kinderen, hun familie) wordt betrokken. De schrijfster heeft, lijkt ons, deze weg gekozen als een vorm van verdrietverwerking. Tegelijk wil ze anderen helpen bij de verwerking van hun verdriet. Een teer boekje, dat tot nadenken en meebidden stemt. Ook wie zelf geen kindje heeft verloren, kan uit dit boekje iets leren door het contact met hen die dat wel hebben meegemaakt.

Bijbels dagboek 1991. De kracht van hunne kracht. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. Prijs f 15,90.

Bijna 25 jaar lang is dit dagboek in (vrijgemaakt) gereformeerde kring verschenen. Deze editie ziet er fleuriger uit dan vorige. De inhoud is tamelijk leerstellig. Het trof me dat hier en daar geëindigd wordt met een vraag. Ik heb niet de indruk dat er een soort rooster aan de keus van de te behandelen dagtekst ten grondslag ligt. Oud en Nieuw Testament wisselen elkaar af, soms van dag tot dag. Het is een van de vele dagboeken die verschijnen voor het nieuwe jaar.

P.B. Dirksen, Richteren. Een praktische bijbelverklaring, in de serie Tekst en Toelichting. Kampen 1990. 120 blz. Prijs 19,75.

Een nieuw deel in de bekende blauwe serie. De schrijver gaat sterk tekstkritisch te werk. Het boek Richteren bestaat uit drie lagen: volksverhalen, religieuze belichting en tenslotte een laag naar de stijl van de schrijver van Deuteronomium: prediking van zonde en genade! Deze laatste belichting geeft aan de uitleg een wat men kan noemen bijbels-theologische spits. Het boek Richteren dateert wellicht uit de tijd van koning Josia, en is later nog weer bewerkt.

De toelichting bestaat uit filologische en archeologische aantekeningen, gecombineerd met het aanwijzen van de naden tussen de drie hierboven genoemde lagen. Het komt me voor dat men voor het verstaan van Gods boodschap in het boek Richteren er maar betrekkelijk nut van zal hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.