+ Meer informatie

Zuidafrikaans jubileum oorzaak nieuwe rellen

Verboden organisatie ANC speelt grote rol in zwart verzet

4 minuten leestijd

zet tegen het regime in Pretoria in het wereldnieuws te krijgen.

Ettelijke sabotagedaden met bomaanslagen op spoorlijnen, elektriciteitskabels en elektrische centrales zorgden voor de nodige onrust. Ook de studentenwereld kwam in beroering. Op verschillende universiteiten werden ongeregeldheden gemeld. Een grote rol in het verzet speelt het ANC. Zo heeft deze verboden organisatie reeds de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de spoorlijn tussen Johannesburg en Soweto, welke aanslag overigens slechts een stremming van enkele uren ten gevolge had.

Verklaring

Overigens zei de minister van politie gisteravond voor de Zuidafrikaanse televisie, dat alles er op wijst dat de aanslagen gedirigeerd worden vanuit Maputo en Lusaka. Daarbij verwees hij naar de verklaring van het ANC, die het afgelegd heeft in Parijs deze week. In die verklaring zei hij dat de viering van het 20-jarig bestaan van de republiek ook een hoogtepunt in het verzet tegen premier Botha zou vormen.

Volgens Welile Zenile, voorzitter van de zwarte studentenorganisatie Cosas heeft de strijd tegen de onderdrukking nu een climax bereikt. „Wij beseffen," zei hij, „dat de zogenaamde republiek tegen de meerderheid van Zuidafrikanen tot stand gebracht is. Wij zullen voortgaan de minderheidsregering te bestrijden en onze idealen na te streven totdat het volk regeert."

Daartegenover is de regering van mening, dat de herdenking boven de politieke verdeeldheid moet staan. „Wij zijn allen Zuidafrikanen en we moeten zo van ons land houden, dat we het ongeacht onze politieke overtuiging, lief kunnen hebben," aldus de minister van onderwijs, dr. Gerrit N. Viljoen. Premier Botha ging nog verder. Hij beschuldigde de boycotters van de herdenking van „onpatriottisch gedrag"

Hamburg is nu al voor een groot deel afhankelijk van kerncentrales. Toen de deelname aan de bouw van de kerncentrale bij Brokdorf ter sprake kwam, sprak Klose zich hier tegen uit. De rechtervleugel van de SPD, die zowel de Senaat als de plaatselijke partijleiding beheerst, volgde zijn spoor aarzelend. Toen Klose echter een 45 jaar oude wet uit de archiefkasten trok om zo de Hamburgse elektriciteitsbedrijven te dwingen zich terug te trekken uit het project Brokdorf, was de maat vol. De senatoren weigerden hun leider te volgen. Want ook onder blanken bestaat er enige sympathie voor degenen die zich verzetten tegen de viering van het bestaan van de republiek. Maar onder de nietblanken wordt 'veel geweld en intimidatie uitgeoefend om degenen, die wel aan de feesten willen meedoen hiervan te weerhouden.

De CDU geeft zich nu een goede kans het stadsbestuur over te kunnen nemen van de SPD. De CDU heeft totnogtoe slechts een bijrol gespeeld in de Ham

Weduwe van Sun Yatsen overleden

Studenten

— Soong Chiniing, de
PEKING

Zo gingen in de afgelopen week militante studenten die aan de Kleurlingenuniversiteit studeren in West-Kaapstad in optocht door de collegezalen. Een ieder die niet beloofde de festiviteiten te negeren, werd getreiterd en getrapt. Daardoor kregen de gematigden, en dat zijn er velen, die de boycot willen negeren, grote moeilijkheden. Het is echter volkomen onjuist om te stellen dat in Zuid-Afrika een crisissfeer heerst. Daar is geen sprake van. Want het nu gesignaleerde geweld en verzet zal zolang de hervormingspolitiek van Botha nog niet op successen wijzen kan, voortdurenj weduwe van de stichting van de Chinese republiek, Sun Yatsen, is vrijdag in Peking overleden. Dit heeft het Chinese persbureau Nieuw China bekendgemaakt.

Mevrouw Soong speelde een grote rol in de Chinese politiek en werd een week geleden benoemd tot honorair president van de Chinese volksrepubliek. Radio en televisie onderbraken hun uitzendingen om haar overlijden aan kanker bekend te maken. De aangekondigde rouwplechtigheden zijn de grootste sinds de dood van Mao Zedong. Het begrafeniscomité bestaat uit 392 leden onder wie partijvoorzitter Hua Guofeng. HANS-DIETRICH GENSCHER

Hij deed dit op het congres van zijn partij in Keulen, waarvan een deel wijziging wil van het NAVO-dubbelbesluit tot modernisering van Europese kernwapens onder gelijktijdige onderhandelingen met de Sovjet-Unie ter beperking ervan.

De voornaamste ontwerp-resolutie, waarover een fel debat wordt verwacht, houdt het voorstel in de raketten op zee en niet op land te stationeren. Deze variant wordt ook bepleit door vooraanstaande deskundigen op het gebied van vredesvraagstukken. Genscher zei daartegenover dat „op zee" geen zin heeft, „daar de mate van afschrikking groter is, wanneer deze van het bedreigde gebied zelf uitgaat".

De overheidsuitgaven, zo zei Genscher, moeten omlaag onder meer door drastische verlagingen van de uitkeringen der sociale voorzieningen en voor werkloosheid om een nog verdere stijging van het begrotingstekort in 1982 te voorkomen. Ter dekking van het tekort dit jaar, dat is ontstaan als gevolg van de economische recessie, moet WestDuitsland zeker een recordbedrag van 34 miljard mark aan nieuwe kredieten opnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.