+ Meer informatie

Geen wir meer voor vissersschepen en vee

Besluit wordt morgen al van kracht

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Vissersschepen, vangstquota en vee zijn »et ingang van morgen uitgesloten van wir-premie. Dat eeft staatssecretaris Koning van financiën gisteren bekendemaakt. De maatregel is met vrijwel onmiddellijke ingang an kracht, om te voorkomen dat vissers of boeren op de alreep tot investeringen overgaan. Vorig jaar gebeurde dat p grote schaal, nadat was aangekondigd dat de wir voor srliesgevende bedrijven zou gaan verdwijnen.

De wir-beperking geldt voor zee- van financiën verwacht dat met de 1 kustvissersschepen die voor onge- maatregel een besparing van tussen >er 30 procent of meer worden ge- de 50 en 100 miljoen gulden op de ruikt voor de bedrijfsmatige uitoe- wir-uitgaven zal worden bereikt, ming van de zee- of kustvisserij. De Koning laat weten dat er een wetsitsluiting van het recht op de wir- voorstel komt dat het recht op wirasispremie heeft dus geen betrek- premies voor genoemde bedrijfsmiding op de binnenvisserij, de IJssel- delen blijvend moet beperken. Tevens leervisserij en de sportvisserij. De zullen dan de wir-toeslagen • (voor itsluiting heeft ook geen betrekking kleinschaligheid, milieu en energie) schepen die voor 90 procent of voor deze groepen vervallen, leer bestemd zijn voor de visserij op Minister Braks (Landbouw en Visihelpdieren. , serij) kondigde het schrappen van de sBij de (verhandelbare) vangstquota premies al eerder aan. Hij meent dat aat het om de voor de zee- en kust- niet is uit te leggen dat Nederland isserij verleende vangstrechten en aan de ene kant de bouw van schepen isserijlicenties met betrekking tot issoorten waarvoor een vangstbeerking geldt. en het houden van vee aanmoedigt en aan de andere kant de vangstbeperkingen en de beperking van melkproduktie serieus neemt.

Besparing

Verontwaardigd
Ten slotte worden dieren die in het ader van een landbouwbedrijf woren gefokt, gemest of gehouden, uitesloten van de wir.

Het Landbouwschap is verontwaardigd over het kabinetsbesluit om Het ministerie vee van de wir uit te sluiten. Daardoor zullen op langere termijn de concurrentiepositie van en de werkgelegenheid in de Nederlandse landbouw verslechteren, aldus het schap, dat het schrappen van de wir als een overval beschouwt. Het besluit is genomen zonder overleg met het Landbouwschap, dat meent dat een bezuiniging op de wir moet gebeuren door de basispremie over de hele linie te verlagen.

Het Produktschap voor vis en visprodukten, waarin het visserijbedrijfsleven samenwerkt, is deels voor deels tegen de aangekondigde afschaffing van wir-premies, subsidies die vissers krijgen als zij investeren in nieuwe schepen of in uitbreiding van hun vangstmogelijkheden. Voorzitter drs. D. J. Langstraat van het produktschap heeft dat meegedeeld.

Vertraging

Langstraat zei dat afschaffing van de wir-premie voor de aankoop van vangstcontingenten zal leiden tot een ongewenste vertraging of stilstand van de noodzakelijke sanering van de zeevisserij. De Nederlandse vissersvloot die op zee werkt is te groot in verhouding tot de hoeveelheid vis die van de Europese Gemeenschap mag worden gevangen.

Gunstig vindt Langstraat het verdwijnen van de wir-premie voor de aanschaf van nieuwe vissersboten. Het wegvallen van de investeringspremie zal de sanering van de vloot helpen bespoedigen, meent hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.