+ Meer informatie

Is belijdenis doen echt bijbels?

4 minuten leestijd

Hoi allemaal, De tijd vliegt. Nog even en de zomervakantie breekt aan. Lekker even niet naar school, geen huiswerk en dus geen overhoringen enz. Toch zal niemand al die tijd luieren. Veel jongeren zorgen voor een vakantiebaantje: Komkommers plukken, vlaaien bakken, achter de kassa bij de supermarkt... het kan van alles zijn. Waarom zoek jij een vakantiebaantje en wat doe je dan? Ga je van het verdiende geld twee weken naar Kreta of besteed je het aan iets heel anders? Misschien heb je al het geld nodig om je studie te kunnen betalen. Pak snel je pen en laat ons weten welke "job" jij in de vakantie hebt en wat je met het verdiende geld doet.Nicoline

Wij wonen in Portugal. Omdat dat over het algemeen Rooms- Katholiek is, ga je zoeken. Nu zijn we bij een baptisten-gemeente waar we ons aardig thuis voelen. Wat weleen duidelijk verschil is, is de volwassendoop wat iedere keer ter sprake komt. Als je verandert van leven, laat je je dopen en dan leef je opnieuw. Men zegt dat belijdenis doen niet bijhels is. Is dat zo?


Je vraagt je af of belijdenis doen wel bijbels is. Daarachter zit de gedachte: als het tegen de Bijbel ingaat, moeten we het niet doen. Ik begin met waardering voor deze houding uit te spreken. Niet wat mensen en tradities en dominees zeggen heeft gezag, maar wat Gods Woord ons leert. Ik wil wel graag een onderscheid aanbrengen. Is iets dat niet uitdrukkelijk in de Bijbel geboden staat, daarom fout? Is het verkeerd om bij het huwelijk een kerkdienst te beleggen om daarin Gods zegen af te smeken? Het staat niet met zoveel woorden in de Schrift geboden en toch zal niemand vinden dat dit afgeschaft moet worden. Alles wat in de Bijbel staat, is waar, maar niet alles wat waar (en goed) is, staat in de Bijbel. Zo kan het voorkomen dat in verschillende kerken in de wereld verschillende gewoonten heersen.

Goede zaak
Zo ook als het gaat om de openbare geloofsbelijdenis. Ik denk inderdaad dat de specifieke vorm waarin wij deze belijdenis kennen niet uitdrukkelijk in de Schrift geboden staat. Is het daarom onbijbels? We zien bij de volwassendoop van de moorman dat hij uitdrukkelijk een geloofsbelijdenis uitspreekt. Is het dan verkeerd om bij het onderschrijven van de kinderdoop (wat dezelfde waarde heeft als de volwassendoop) dan ook uitdrukkelijk het jawoord van je ouders te bevestigen? Om alles in de kerk met orde te laten verlopen, zijn in iedere kerk gewoonten ontstaan. We moeten ons steeds af blijven vragen waar we goed aan doen en of een traditie niet van de Bijbel afgegroeid is. Vooralsnog acht ik het een goede zaak dat mensen openbaar uitspreken dat zij de kinderdoop hartelijk onderschrijven als zij (ten diepste) toegang vragen tot het heilig avondmaal.

Oude Testament
Bovendien is er vanuit het Oude Testament ook wel het een en het ander voor te zeggen. Heel vaak lezen we daar over het zweren van de Naam van God. In Deut. 10:20 lezen we: „De HEERE uw God zult gij vrezen. Hem zult gij dienen en Hem zult gij aanhangen en in Zijn Naam zweren". De uitdrukking "in Zijn Naam zweren" zou je in het Engels kunnen vertalen als: "swear into His Name". Dat woordje "into" wijst de richting aan. Om in de gemeenschap van het verbond opgenomen te worden, zweer je bij de Naam van de Heere. Het maakt duidelijk dat het hier gaat om de inwilliging van Gods verbond. Ook op andere manieren lezen we over een dergelijke vorm van verbondssluiting: „Om over te gaan in het verbond van de HEERE uw God en in Zijn vloek, hetwelk de HEERE heden met u maakt" (Deut. 39:12). Denk aan 2 Kron. 15:12: „En zij traden in een verbond, dat zij de HEERE, de God van hun vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel". Ook niet-Joden zullen dit doen: „Te dien dage zullen er vijf steden in Egypte zijn, sprekende de sprake van Kanaan, en zwerende de HEERE der heirscharen" (Jes. 19:18). Het is een profetie voor de tijd van het Nieuwe Testament: „Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal niet weerkeren; dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal Mij zweren" (Jes. 45:23). Er zijn in het Oude Testament nog heel veel meer momenten aan te wijzen waarop men openlijk en plechtig het verbond van God onderschrijft en inwilligt. Dat is breder dan de openbare geloofsbelijdenis. Dat neemt echter niet weg dat we in de geloofsbelijdenis zo'n moment mogen zien waarop mensen openbaar verklaren voor de Heere te willen leven. Niet alleen met geloofsbelijdenis is er zo'n moment, maar ook het moment waarop man en vrouw "ja" zeggen bij het huwelijk. Dat geldt ook voor het jawoord bij de doop van kinderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.