+ Meer informatie

De huishoudelijke vergadering

4 minuten leestijd

Het eerste samenzijn was met de afgevaardigden der aangesloten verenigingen, waarbij ook vele belangstellenden tegenwoordig waren.

Deze huishoudelijke vergadering werd dinsdag 14 februari n.m. 4.30 uur gehouden, onder leiding van Ds. A. Verhagen, voorzitter van het L.V.

Bij de aanvang werd gezongen Ps. 68 : 4 en 5 gelezen Markus 13 vanaf vers 24 en na in gebed te zijn voorgegaan, riep de voorzitter alle aanwezigen een hartelijk welkom toe.

In zijn openingswoord spreekt de voorz. over het grote voorrecht, dat wij elkander hier mogen ontmoeten. Temidden van tijden van verscheuring en losmaking is Gods sparende hand over ons uitgebreid geweest. Onder onze jonge mensen was er een band.

Wanneer we erop letten, dat de ware belangstelling voor het Woord van God zo terugloopt, wat ook hierin uitkomt, dat de groei in de verenigingen niet zo groot is, dan kunnen we het temeer op prijs stellen, dat jonge mensen zich om dat Woord verenigen en U in ons luidden mogen hebben.

Wij hopen, dat deze vergadering een gezellig karakter mag hebben. Zien we op de afgelopen 25 jaar, dan hebben wij in blijde herinnering hoe er altijd eenheid, hartelijkheid en vriendschap was. Het is mijn oprechte wens, dat deze vergadering in hetzelfde teken mag staan, ter behartiging van de belangen van ons Landelijk Verband.

In het voorgelezen schriftgedeelte wordt gesproken van waken. Daarvan kunnen wij van nature niets. Het lijkt soms, alsof wij God niet hoeven te ontmoeten. Maar Hij komt! Het is zo noodzakelijk dit in eigen leven te kennen. Van alle kanten omringen ons de grote gevaren van zonde en ongerechtigheid.

Daarom: waakt!

Dc omstandigheden, waarin wij samenzijn om onze belangen te bespreken, zijn zo droevig. Wij missen ds. de Blois. Wat heeft hij altijd met hart en ziel onze belangen gediend. Daarom smart het ons te meer. Ik hoop, dat God ons het voorrecht geeft, hem te gedenken in ons gebed. De Heere staat boven alles; Hij kan nóg wonderen doen. Laat ook dit voor ons allen een ernstige roepstem zijn. Al kennen wij genade, wij kunnen ons zelf niet bewaren.

De Heere doe ons het laatste woord van Markus 13 recht verstaan: „Waakt".

Uit het verdere verloop van deze vergadering, voor eigen dienst breder genotuleerd , ontlenen we in het kort de hoofdzaken. De aftredende bestuursleden A. J. Averink, J. Baayens en Tj. Molenaar werden met bijna alle stemmen herkozen.

Tot het Landel. Verb. traden toe de verenigingen uit Apeldoorn en 's-Gravenhage: Wegens te gering aantal leden werd de J.V. te Akkrum opgeheven.

Een voorstel om de huishoudelijke vergadering op dezelfde dag van de jaarvergadering te houden werd verworpen onder verwijzing naar de reden, dat tot apart vergaderen werd besloten.

Een voorstel, dat bijna elk jaar ter tafel

komt, de jaarvergadering van het L.V. op een andere tijd van het jaar te houden, werd na korte discussie verworpen. Alles bijeen genomen, is deze tijd de beste.

Een vraag: hoe brengen wij de verenigingen tot groter bloei en: wat kan gedaan worden een J.V. op te richten, waar ze nog niet zijn is aanleiding tot een uitgebreide bespreking. Dit gecombineerd met een reeds eerder genomen besluit vergaderingen uit te schrijven voor bestuursleden der plaatselijke J.V.'s, wordt besloten op die vergaderingen deze aangelegenheden te bespreken. De organisatie van deze vergaderingen wordt in handen gelegd van de secr. v.h. L.V. Deze vergaderingen zullen zo spoedig mogelijk worden gehouden. Als de voorbereidingen getroffen zijn, volgen convocaties vier weken vóór de datum van vergaderen. Ieder bestuurslid kan zich dan daarnaar schikken.

Na een opmerking, dat onze verenigingen zoveel mogelijk op zichzelf hun jaarvergadering moeten houden en dit een getrouwe weergave moet zijn van het wekelijkse werk, is deze huish. vergadering ten einde. Dhr. T. Molenaar eindigt met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.