+ Meer informatie

Provincie wil overlast Schiphol beperken

1 minuut leestijd

HAARLEM - De provincie NoordHoUand houdt vast aan een maximum van 10.000 woningen met zware geluidovcrlast bq de toekomstige uitbreiding van Schiphol. Gedeputeerde Staten nemen daarmee een minderheidsstandpunt in binnen de Stuurgroep Projekt Mainport en Milieu Schiphol (PMMS).

De afgelopen tijd heeft de PMMS, waarin de ministeries van verkeer en waterstaat, VROM en economische zaken, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, KLM, de Luchthaven Schiphol, NS en de provincie deelnemen, verschilende varianten voor de uitbreiding van Schiphol besproken. Geen van deze varianten blijft onder het maximum van 10.000 woningen binnen de geluidzone.

GS hebben gisteren bekendgemaakt in te stemmen met een banenstelsel vraarbij de vijfde baan parallel aan de Zvranenbuigbaan vrordt aangelegd. Om binnen de op de Luchtvaartwet gebaseerde maximale 10.000 woningen te blijven, willen GS uitgaan van ongeveer een verdubbeling van de huidige capaciteit van Schiphol tot 35 miljoen passagiersbewegingen, waarbij als richtjaar 2010 wordt aangehouden. In de periode tot 2010 zullen maatregelen moeten worden ontwikkeld die een eventuele doorgroei naar 40 miljoen passagiersbewegingen mogelijk maken binnen de geluidscontour zoals vastgesteld voor 2010.

Andere voorwaarden van GS zijn dat het Rijk financiële garanties biedt voor de infrastructuur en maatregelen neemt om het aantal gehinderden vooral in Aalsmeer te verminderen. Het aankopen van woningen in de meest door vliegtuiglawaai getroffen gebieden moet niet worden uitgesloten.

Het standpunt van GS wordt op 17 juni besproken in de statencommissie voor ruimtelijke ordening. Zie ook pag. 10: "Akoord over aanleg v^fde baan Schiphol"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.