+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

CULTURELE REVOLUTIE

Themanummer Wending, maandblad voor Evangelie en Cultuur, november 1969. Uitgever: Boekencentrum n.v., ’s-Gravenhage. Prijs f 4,90.

De redactie van Wending heeft een themanummer gewijd aan het onderwerp Cultu rele Revolutie. Achteraf bezien is dat een wat moeizame ondememing gebleken. De bedoeling was geweest, dat een inleidend artikel van Daniel de Lange, waarin wordt uit

eengezet wat men onder culturele revolutie verstaat en een visie wordt gegeven op het verschijnsel als zodanig, door verschillende andere schrijvers met kritische reacties zou worden aangevuld. De reacties zijn voor een groot deel uitgebleven. Slechts twee kwamen er in dit nummer terecht, te weten bijdragen van de filosofen Beerling en Kruit-hof. Maar die twee mogen er dan ook wezen.

Daniel de Lange tracht aan te tonen, dat de Culturele Revolutie — de term komt van Mao en zijn Rode Gardisten — een wereldver-sohijnsel is, dat in telkens weer iets andere vormen en onder andere verhoudingen over-al optreedt als een strijd om „meer vrijheid voor meer mensen”. Zelfs wat de Amsterdamse studenten en de provo’s doen in hun acties tegen het establishment kan zo met hetgeen in Cuba, in landen van het Oost-blok, in de „derde wereld” gebeurt op een rijtje worden gezet.

Dat het rijtje niet klopt toont Kruithof al aan. Maar desondanks is het uitermate boeiend kennis te nemen van de schat aan informatie, die de veertien bijdragen in dit themanummer bieden over de worsteling met nieuwe vrijheden — of onvrijheden, zoals deze toch duidelijk overal ter wereld gaande is.

Naast de informatie zijn de artikelen „Evangelie en culturele revolutie” van Karl Derkson en „Vrijheid” van prof. dr. J. Sperna Weiland het lezen en overdenken waard. Ook als ambtsdragers worden we nogal eens geconfronteerd, om niet te zeggen, ge-bombardeerd met keihard-schijnende feiten-relazen over allerlei wereldsituaties. Het is goed er dan iets van te weten, liever nog: erover te hebben nagedacht. Tot die voorbereiding — die in bepaalde gevallen wel eens de voorbereiding tot een goed huisbezoek zou kunnen zijn — biedt dit themanummer gelegenheid. Alleen: Men moet er wel de tijd en de inspanning voor over hebben, die deze bijna tweehonderd pagina’s stevige tekst vragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.