+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGING

2 minuten leestijd

Dr. K. Runia. Eigentijdse vragen. 156 blz., f. 18,50. Een bundeling van reeds eerder in het Centraal Weekblad verschenen artikelen die zich met Kerk en Theologie bezighouden. Voorzichtig gaat de schrijver zijn weg, waarbij hij soms erg breed het gelijk van zijn tegenstander uitmeet.

Dr. R. Bijlsma. Bijbelse kernwoorden. 158 blz., f. 17,90. Een mooi boek dat op zeer bevattelijke manier breedte en diepte van 25 bijbelse kernwoorden behandelt.

Dr. A.J. Rasker. Op de bres voor vrede en gerechtigheid. 131 blz., f. 15,90. De schrijver was lid van de Praagse vredesbeweging. Vanuit deze stellingname schrijft hij over drie thema’s: Christendom en marxisme, gerechtigheid en pacifisme.

Dr. L. Floor. Het gericht van God volgens het Nieuwe Testament. 159 blz., f. 16,90. Buijten en Schipperheyn, Amsterdam 1979. Met vreugde wijs ik op dit boek, geschreven vanuit de praktijk van het zendingswerk. Dr. Floor behandelt wat in elk van de Bijbelboeken over het gericht wordt gezegd. Het slothoofdstuk heet: Universaliteit van het gericht. Het boek biedt de schriftuurlijke onderbouw voor wat prof. Kremer op homeletisch terrein over het gericht schreef. De innerlijke verwantschap van de auteur met zijn leermeester komt uit in de opdracht van het boek aan prof. Kremer. ledere predikant en ouderling zou dit boek moeten lezen. Het wordt in onze tijd de ernst van het gericht in de prediking genoeg naar voren gebracht?

Ds. A. Elshout. Een helpende hand, lets over lijdens- en stervensbegeleiding. 168 blz. De Bron, Rotterdam. Dit boek beleefde intussen de vijfde druk. Het is pastoraal van toon, geschreven door een predikant die zelf in de diepten is geweest. De vraagtekens die ik hier en daar zette laat ik achterwege. Het boek bevat een rijke boodschap, en roept tot persoonlijk geloofsleven.

Criterium. Onderwijskontaktblad op gereformeerde grondslag, 8e jaargang, nr. 2, speciaal gewijd aan het poliovraagstuk. Dit nummer is te verkrijgen door f. 4,50 over te schrijven op giro 31.10.966 t.n.v. W.D. de Jong te Berkenwoude.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.