+ Meer informatie

Dankert presenteert ontwerp-verdrag EPU

Aanzet voor defensie- en buitenlandse politiek EG

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Staatssecretaris Dankert van buitenlandse zaken heeft gisteren een nieuw ontwerp-verdrag voor de Europese Politieke Unie (EPU) gelanceerd. Het plan voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Ook geeft Dankert een aanzet voor een „aanvullend" EG-defensiebeleid. Het is niet de bedoeling dat de Europese Gemeenschap de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) en de West-Europese Unie (WEU) in de wielen gaat rijden.

Het ontwerp-verdrag moet worden voelige onderwerpen. Het landbouwgezien als een poging de verschillen beleid blijft een zaak van Brussel, tussen de EG-landen op het terrein Ook denkt Dankert in de richting van van de EPU te overbruggen. Staatssecretaris Dankert zei tijdens de presentatie dat zijn ontwerp-verdrag ..een redelijk midden houdt tussen de gedachten binnen de EG over de te vormen EPU". Overigens verwacht hij wel dat zijn voorstellen voor opwaardering van het Europees Parlement en zijn schets voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid op weerstand zullen stuiten.

Medebeslissingsrecht

Dankert bepleit een medebeslissingsrecht voor het Europees Parlement voor een aantal EG-besluiten waarover de raad van ministers nu bij gekwalificeerde meerderheid een beslissing neemt. Daarbij gaat het in de eerste plaats om politiek minder geeen recht van verwerping met betrekking tot voorstellen van de raad van ministers. Nederland weet zich op dit punt krachtig gesteund door Duitsland, dat evenals Nederland hecht aan de totstandkoming van een volwaardige Europese federatie.

Betrokkenheid

Met het oog op de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap denkt Dankert aan uitbreiding op beleidsterreinen als: energie, volksgezondheid, cultuur, milieu en ontwikkelingssamenwerking. Op het gebied van defensie en veiligheid komt hij met een tussenoplossing, waarbij wordt voorgesteld deze in principe onder te brengen in de verdragsbepalingen, (naar tot een gemeenschappelijk beleid op deze terreinen komt het fnog) niet.

Staatssecretaris Dankert vindt dat iedere lidstaat met een voorstel kan komen om een militaire actie te ondernemen. Ervaringen met dergelijke acties moeten volgens het voorstel de basis vormen van een meer omlijnde besissing die voor 1996 moet worden genomen. Nieuw is in ieder geval dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG. wordt betrokken bij de vaststelling van het veiligheids- en defensiebeleid.

Tot nu toe is dit beleid voorbehouden aan de individuele lidstaten, die met elkaar besprekingen voeren in het kader van de Europese Politieke Samenwerking (EPS). Het Europees Parlement blijft, voor zover het gaat om gemeenschappelijk buitenlands beleid, een bijwagen. Het krijgt hooguit aijlviserende bevoegdheden.

Het ontwerp-verdrag voorziet ook in de mogelijkheid het vreemdelingen- en asielbeleid te bundelen. De Europese Commissie krijgt in het plan de formele bevoegdheid om terzake met wetsvoorstellen te komen.

Waar het gaat om drugs, fraude, samenwerking tussen politiekorpsen, douane en gerechtelijke samenwerking, krijgt de Europese Commissie geen zeggenschap. Deze aspecten blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke lidstaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.