+ Meer informatie

Jagielski optimistisch over komeiid congres

,,Polen zal crisis zeker te boven komen"

3 minuten leestijd

6... ......».» .c...... .. «,„.„. e....... ^^'l^P"'^^ ~ Vice-premier Ji»gielski van Polen heeft dinsdag geleiders zouden woensdag een formele zcgd dat het aanstaande buitengewone congres van de Verenigde Poolse verklaring afleggen in Peshawar, aldus arbeiderspartij de overwinning van de vernieuwingspolitiek in Polen

Azim Nasserzia van het nationale isla- met zich mee zal brengen.
mitische front.

Het besluit betekent het einde van het reeds lang zieltogende islamitisch genootschap voor de bevrijding van Afghanistan, een vijf partijen omvattende organisatie die er niet in is geslaagd om een einde te maken aan de ernstige onderlinge rivaliteit en wantrouwen tussen de verschillende afde^ lingen.

De nieuwe coalitie omvat twee gematigde organisaties, het nationale islamitische front en het Afghaanse nationale bevrijddingsfront, alsmede twee rechtse religieuze groepen, de revolutionaire islamitische beweging en Maulvi Mohammed Younus Khali's Hezb-i-Islami.

Op een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 36-jarig bestaan van het Russisch-Poolsé vriendschapsverdrag zei Jagielski dat het congres ertoe zal bijdragen dat Polen de crisis te boven komt en dat er een einde wordt gemaakt aan de bedreiging van de maatschappelijke orde. Daardoor zal de positie van het land in de socialistische gemeenschap worden versterkt, aldus de vice-premièr. mee dat de Polen per maand één pond boter krijgen. Jongeren krijgen een half pond meer en zwangere vrouwen krijgen 875 gram. De rantsoeneringsmaatrégelen gelden voorlopig tot het einde van het jaar, aldus PAP, Of ze verlengd of bekort worden, hangt af van de oogst van dit jaar, zo meldde het Poolse persbureau.

Vriendschapsverdrag

„De overtuiging van de arbeidersklasse dat er geen reëel alternatief is voor het socialisme, is tot uitdrukking gekomen in de' politiek van socialistische vernieuwing", aldus Jagielski.

De Russische, ambassadeur in Polen, Boris Aristov, zei bij deze gelegenheid dat de „vijanden van het Poolse volk gebruik maken van de huidige situatie". In de Sovjet-Unie worden alle maatregelen die in Polen worden genomen ter bestendiging van het socialisme „met begrip begroet", aldus Aristov. .

De Poolse pers besteedde dinsdag veel aandacht aan het 36-jarig bestaan van het Russisch-Poolse vriendschapsverdrag. Kranten in Warschau schreven dat de vriendschap tussen Polen en de Sovjet-Unie, zowel binnen het kader van het Warschaupact, als binnen het kader van de Comecon (Oosteuropese economische samenwerkingsverband), een „beslissende factor" is voor de veiligheid en de toekomst van Polen. Ze wezen - zonder namen te noemen - de krachten in Polen af, die er op uit zijn ItnntenonovSnn °^ ^^ betrekkingen tussen Polen en de

aaniSOenenng Sovjet-Unle te verstoren.

De Poolse minister van binnenlandse •••"i^""" zaken, Kowalik, heeft via de televisie bekendgemaakt dat vanaf 1 mei de rantsoenering van levensmiddelen uitgebreid zal worden. Behalve vlees en suiker zullen ook boter en enkele graanprodukten op de bon gaan. De ministerraad ha^ al begin verleden week in principe besloten de rantsoenering uit te breiden. ^

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.