+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Ds. Jan Winter, Ouderling, waar begin je aan. Uitg Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1998. 96 blz. f 19,50.

De titel van dit boekje is al veelzeggend genoeg. “Ouderling waar begin je aan” is het centrale thema. Al schrijvend geeft de auteur antwoord op die vraag. Hij begint met de opmerking dat een ouderling, zeker wanneer er geen sprake is van ervanng, in het diepe wordt gegooid Meestal zonder enige voorbereiding. Om steun moet je vragen. Zelden wordt die spontaan gegeven. Om in die lacunes te voorzien behandelt hij diverse onderwerpen op een praktische en eenvoudige manier. Hij gaat ondermeer nader in op het huisbezoek en de kerkenraadsvergadenngen. Daarnaast geeft hij een aantal handreikingen over de vraag wat je zou kunnen lezen uit de bijbel bij bijzondere gebeurtenissen. Zijn bedoeling: jonge ouderlingen wegwijs maken in het ambt, is redelijk geslaagd.

C.J. Weststrate Hij leert je bidden. Uitg J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1998 86 biz. f 21,50

In de serie ‘Kind en gebed’, een dnedelige serie waann het gebed van kinderen centraal staat, is nu een deeltje uitgekomen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Verschillende aspecten van het bidden worden uitgediept in acht hoofdstukjes. Elk hoofdstukje wordt voorafgegaan met een verhaal uit de kerk- of zendingsgeschiedenis, waarin het gebed naar voren komt. Aan de hand van de bijbel laat de auteur zien wat bidden jongens en meisjes van 10 tot 13 jaar nog te zeggen heeft. Het boekje leent zich goed als geschenk.

H. van Groningen, Samen praten. Over communicatie in het huwelijk. Uitg J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1998. 130 bIz. f 19,95.

De heer Van Groningen is maatschappelijk werker bij ‘de Vluchtheuvel’, een stichting voor hulpverlening uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. In dit boekje gaat het over de communicatie binnen het huwelijk. Kern van zijn betoog is dat veel huwelijksproblemen voorkomen kunnen worden wanneer er sprake is van een goede communicatie. Een goede communicatie zeker wanneer die al langere tijd verstoord is, moet geleerd worden. Daartoe doet hij met alleen een aantal handreikingen, maar geeft hij ook opdrachten, gespreksvragen en invulschema’s aan de lezers. Doel is om theorie in de praktijk te brengen. Het boekje is aan te bevelen voor zowel ambtsdragers als voor degenen die met deze problematiek te maken hebben. Het is met al te moeilijk geschreven en is vooral praktisch gericht. In het bespreken van diverse voorbeelden vergeet hij met welke rol het geloof in het huwelijk speelt en vrelke spanningen daaruit voort kunnen vloeien, ook op seksueel gebied.

Achtenn staat een uitgebreide literatuurlijst. Hij venwijst hienn naar boeken (meestal van chnstelijke auteurs) die nauw verwant zijn met de inhoud van zijn boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.