+ Meer informatie

Drechtstedenziekenhuis leeft op te grote voet

Tientallen arbeidsplaatsen op de tocht door financiële problemen

5 minuten leestijd

DORDRECHT - „Keihard bezuinigen, een andere weg is er niet". Directeur algemene zaken van het Drechtstedenziekenhuis drs. W. A. van der Meeren wil duidelijk zijn. „We hebben op te grote voet geleefd. Volgend jaar moeten wij al 4 tot 5 miljoen bezuinigen, maar een gezonde toekomst voor ons ziekenhuis vereist dat wij vanaf 1995 7 tot 8 miljoen gulden minder moeten uitgeven dan nu het geval is. Dat bedrag is zo groot, dat enige tientallen arbeidsplaatsen komen te vervallen".

De boodschap kwam afgelopen week keihard aan bij het personeel van het algemeen christelijke ziekenhuis Drechtsteden, dat vestigingen heeft in Dordrecht (Refaja) en Zwijndrecht (Jacobus), Het ziekenhuis verkeert in de laatste fase van het fusieproces, dat vorig jaar definitief werd ingezet. Waar het personeel amper is bekomen van de veranderingen, wordt opnieuw de inzet gevraagd voor een moeizaam en waarschijnlijk nog pijnlijker', proces. De nieuwe bezuinigingen passen niet in de fusie, ze komen eroverheen.

De oorzaken liggen volgens een brief aan het personeel in de afspraken over beddenreductie die in het verleden zijn gemaakt, maar ook in de weigerachtige houding van staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) om de ziekenhuizen te compenseren voor de tegenvallende kostenontwikkeling in de gezondheidszorg.

Pijnlijk

De pijnlijke aankondiging valt enkele weken na het feestelijk openen van de nieuwe afdeling spoedeisende hulp. Een tactisch moment? Directeur Van der Meeren, sinds begin dit jaar de scepter zwaaiend in het ziekenhuis: „Die suggestie hebben wij meer gehoord. Natuurlijk hadden wij er al eerder over nagedacht en zagen we iets aankomen. We hebben het nu stevig neergezet omdat de helderheid in deze zaak nu pas aanwezig was. Je kunt pas openheid van zaken geven als je zaken op orde hebt. Dat tijdstip was nu aangebroken".

Van der Meeren wil beslist geen rookgordijnen optrekken over de nieuwe bezuinigingsgolf. „We geven gewoon meer uit dan er binnenkomt". Behalve met de nieuwe bezuinigingen heeft het ziekenhuis ook te maken met een tekort op de begroting van 5,2 miljoen gulden, dat in een aantal jaren werd opgebouwd. Een voor de hand liggende vraag is of de fusie tussen het protestants-christelijke en financieel gezonde Diakonessenhuis-Refaja en het armlastige rooms-katholieke ziekenhuis daaraan debet is. Van der Meeren: „Het is niet relevant om het onstane tekort te herleiden naar een van de locaties. Helder is dat het tekort eenmalig is en dat het moet worden weggewerkt. De 8 miljoen per jaar is structureel en als we blijven doorgaan zoals we nu doen, dan redden we het niet".

Directeur patiëntenzorg dr. S. A. Kliichert is dezelfde mening toegedaan als zijn collega over de kritiek dat de fusie voor Refaja een kat in de zak is geweest. „De opbouw van het tekort kwam van beide locaties, maar om verschillende redenen. De suggestie dat Refaja gezond zou zijn, klopt niet en is niet interessant ook".

Zorg bieden

De beleidslijn die het Drechtstedenziekenhuis voor de bezuinigingen heeft uitgezet, gaat uit van het volledig in stand houden van de patiëntenzorg, „We hebben ons de vraag gesteld", aldus Van der Meeren, „waartoe we als ziekenhuis hier op aarde zijn. Voor ons is dat het op twee locaties bieden van zorg aan patiënten, We hebben de overtuiging dat concentreren van bepaalde afdelingen, zoals bij voorbeeld de kinderafdeling, op één locatie uiteindelijk duurder is. Dat kost ons gewoon klanten".

De zorg handhaven of zelfs verbeteren en toch bezuinigen, „We zullen de fusie tussen de beide ziekenhuizen dan ook nog meer uitbuiten. Dat betekent dat alle niet-patiëntgebonden activiteiten centraal uitgevoerd moeten worden. Ik denk dan bij voorbeeld aan de keuken, de apotheek, de wasserij, het magazijn en de telefooncentrale. Alles wat we nog aan de fusie kunnen verdienen, zullen we incasseren". Daarnaast zal ook het 'produktieproces' doorgelicht worden. Efficiëntere werkmethodes moeten de zorg goedkoper maken, „Dat moet lukken, want in het land blijkt dat andere ziekenhuizen goedkoper kunnen werken dan wij".

Medisch directeur Klüchert: „De medische staf zal minder routinematig met de diagnosestelling om moeten gaan. De doktoren willen natuurlijk maximale zekerheid en ook patiënten vragen dat. Toch moet de staf zich afvragen of bij voorbeeld altijd het hele scala van laboratoriumonderzoeken uitgevoerd moet worden. Zoiets slijt in, maar nu is het de tijd om zich er gedwongen op te bezinnen. Deze zaken waren bij de fusie niet aan de orde, maar in het licht van de huidige siutatie is het absurd om een aantal zaken dubbel te doen".

Meedenken

De directie heeft het personeel gevraagd mee te denken over nieuwe en goedkopere werkmethoden. Desondanks wordt verwacht hiermee slechts een deel van het te bezuinigen bedrag binnen te kunnen halen. Gedwongen ontslagen binnen afzienbare tijd lijken dus dichtbij. Van der Meeren: „Wij praten nu nog niet over ontslagen, maar anderzijds zie ik niet hoe ze voorkomen kunnen worden. Van ons budget wordt 70 procent uitgegeven aan personeelslasten. Natuurlijk verloop en her- en bijscholing zullen niet alle problemen kunnen oplossen. Ik wil dan ook geen dingen beloven waarvan ik nu al verwacht ze niet te kunnen nakomen. Daarin is absolute eerlijkheid een vereiste".

Over drie maanden moeten de plannen op tafel liggen om volgend jaar al 4 tot 5 miljoen te bezuinigen. De directie zegt echter nog geen concrete plannen op de plank te hebben. „We sturen natuurlijk wel, maar er zitten genoeg bekwame en goed opgeleide personeelsleden in onze organisatie die prima ideeën hebben", aldus Van der Meeren.

Merwedeziekenhuis

Enkele maanden geleden opperde directeur L. J. Sluijs van het Dordtse Merwedeziekenhuis dat een fusie met het Drechtstedenziekenhuis wat hem betreft al in 1995 een feit kon zijn. Een opmerking die echter geheel voor zijn rekening komt, Kliichert: „Of dat bij ons meespeelt om de organisatie gezond te maken? Nee, dat heeft niets te maken met de discussie die wij nu voeren". Van der Meeren: „Het praten over samenwerken gaat door, maar doet nu niet ter zake. Als we niet fuseren, moeten we financieel gezond zijn. Als we dat wel doen, .is het financieel gezond zijn iets dat een voorwaarde is, anders zouden wij geen aantrekkelijke partner zijn. Het maakt dus niet uit. Bezuinigen moeten we toch".

Ook de aantrekkingskracht van het nog nieuwe Merwedeziekenhuis op inwoners uit de Drechtstreek speelt volgens de directeuren geen rol! „In het verleden hebben wij daardoor iets minder patiënten gehad. Sinds twee jaar is ons aanbod echter weer op peil en het trekt zelfs iets aan, We hebben het wel even gevoeld, maar nu is dat absoluut geen probleem", aldus Van der Meeren,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.