+ Meer informatie

Gewillig

2 minuten leestijd

„En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk". Efeze 5:2

Hij bracht Zichzelf gewillig in de staat van een dienstknecht, hetwelk is op de wenk te passen van een ander en geen wil te hebben dan die van Zijn meester.

Hij onderwierp Zijn reden en genegenheden aan God, om in Zijn werk gebruikt te worden overeenkomstig Zijn wil. Hij had een volstrekte macht over Zijn eigen leven, Johannes 10:18, nochtans stelde Hij het tot een vrijwillig offer en onderwierp het aan de straf die Hem opgelegd zou worden.

Dit lezen we ook in Johannes 17:19 „Ik heilig Mijzelven voor hen". Dit kan niet bedoeld zijn van Zijn inwijding tot Zijn priesterlijke bediening, want dit hing af van de roeping Zijns Vaders; hij werd tot Hogepriester aangesteld, niet door eigen opdringing, maar door des Vaders verkiezing; hetgeen door een eed werd bevestigd.

De Vader en niet Hijzelf heeft hem in dit opzicht verheerlijkt, Hebreeën 5:4 en 5. Het kan ook niet bedoeld zijn van Zijn hebbelijke en inwendige heiligheid, want zo was Hij door de Geest geheiligd in Zijn ontvangenis en vervuld met alle genaden, Lucas 1:35 en Johannes 3:34.

Maar dit woord „Ik heilig Mijzeiven voor hen", wijst aan: Zijn opoffering van Zichzelf tot een slachtoffer. Zijn Vader maakte Hem Priester, de Heilige Geest maakte Zijn menselijke natuur bekwaam om een offerande te zijn. Zijn eigen wil maakte Hem tot een daadwerkelijke offerande.

Stephen Charnock (Uit: God verzoend)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.