+ Meer informatie

Praktische kennis van de Nederlandse bouwkunst

2 minuten leestijd

„Omdat het niet gaat om een „dood" verleden maar om een verbreding van onze kijk op het heden, werd voor de cursus de naam „Levende Stenen" gekozen. Deze cursus wil onder meer de nadruk leggen op de samenhang van de grote gebouwen met de omgeving van „gewone" bouwkunst. Hij vraagt aandacht voor de totaliteit van de gebouwde omgeving". Prof. dr. C. A. van Swigchem, voorzitter van de Stichting ter bevordering van de kennis van de Nederlandse Bouwkunst (SNB), zegt dat de cursus een educatief karakter heeft en zich richt tot een zeer breed publiek.

De cursus „Levende Stenen" of „Een monumentencursus vol praktische kennis over de Nederlandse bouwkunst" is een aantal jaren geleden door de SNB tot stand gebracht, met financiële medewerking van CRM. Nadat dit ministerie geen subsidie meer kon verlenen ten behoeve van de cursus, is met ingang van 1 januari 1979 besloten de exploitatie over te dragen aan de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI). De SNB blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus, die zowel door wetenschaps- als praktijkmensen is samengesteld. De cursus ,,Levende Stenen" heeft als doel het vergroten van de praktische kennis van de Nederlandse bouwkunst en het functioneren daarvan in de huidige samenleving. Er is geen speciale vooropleiding vereist, maar enige algemene ontwikkeling en vooral belangstelling zijn voor het welslagen van de studie gewenst.

Excursies

De normale cursusduur is 12 maanden. De cursist ontvangt dan vier taken per maand, hetgeen een studietijd van ongeveer zes uur per week vergt. Het is echter ook mogelijk het studietempo aan te passen aan de persoonlijke omstandigheden, waardoor de duur van de cursus verandert (langer of korter). Er behoeven geen andere studieboeken aangeschaft te worden. De kosten zijn ruim 300 gulden. De SNB geeft in samerijverking met de LOI het kwartaalblad „Levende Stenen" uit. Het bevat artikelen over bouwkunst, boekbesprekingen, tentoonstellingsagenda en het SNB-excursieprogramma. Cursisten ontvangen het blad tijdens de looptijd van de cursus gratis. Later kan men er ook een abonnement op nemen. Ook niet-cursisten kunnen het blad aanschaffen.

Zowel cursisten als niet-cursisten kunnen meedoen aan de 15 à 20 excursies, die jaariijks door de SNB en LOI worden georganiseerd en bedoeld zijn als aanvulling op de cursus. Er zijn drie typen uitstapjes, namelijk stadsexcursies, dialezingen (evt. met stadwandeling) en plattelandsexcursies. De kosten variëren rond de 25 gulden per excursiedag. Treinreizigers ontvangen een reductie op de reiskosten. Aan de cursus is geen examen verbonden. Na afloop kan men wel een verklaring aanvragen, afgegeven door de SNB, waaruit bljkt dat men de cursus gevolgd heeft en hoe het ingezonden werk gemiddeld werd gewaardeerd. De lesbrochures kunnen in twee banden opgeborgen worden, die tegen een geredeceerde prijs te bestel len zijn

Aanmelding voor de cursus geschiedt door het invullen en opsturen van een inschrijfformulier van de LOI. Nadere informatie over de cursus bij de Leidse Onderwijsinstellingen, Postbus 4200, 2330 CA Leiderdorp; tel. 071 - 899255. Het adres van de SNB is: Postbus 736, 2300 AS Leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.