+ Meer informatie

Reorganisatie kan niet meer wachten

Van Gelder in brief aan bonden:

2 minuten leestijd

UTRECHT — Van Gelder Papier heeft de vakbonden meegedeeld dat men met de geplande reorganisatie, waarbij in de loop van dit jaar ongeveer, 1100 arbeidsplaatsen zouden moeten vervallen, niet kan wachten op de resultaten van een studie naar de structuur van de totale Nederlandse papierindustrie.

Van Gelder — die de laatste jaren aanzienlijke verliezen lijdt — kwam in januari met een onivangrijk reorganisatieplan op de proppen dat voorziet in sluiting van de vestigingen in Apeldoorn (520 man) en in Rotterdam (200 man) waar nu nog respectievelijk de fabricage van papier en verpakkingsprodukten plaatsvindt. Voorts kondigde men de hergroepering van een deel van het produktenpakket aan en deelde men mee dat men zoekt naar gegadigden voor de witpapierfabriek in Wapenveld. De vakbonden vroegen in januari om meer informatie en die hebben ze nu gekregen door middel van een uitvoerige brief van de kant van hel bedrijf

Veeltijd

Van Gelder deeli in de brief mee wel wat te zien in de suggestie van vakbo^dszijde door een structuuronderzoek. Maar' zo'n zaak vergt veel tijd omdat alle papierfabrieken er aan mee zouden moeten werken. Bovendien i.s de papierindustrie momenteel al flink in beweging, getuige de samenwerking tussen Van Gelders concurrerenten Kappa en KNP en Van Gelder zegt zich niet te kunnen permitteren om al die ontwikkelingen af te wachten. In een eerder stadium liet Van Gelder de bonden al weten dat het bedrijf er zo beroerd aan toe is, dat er vermoedelijk uitstel van betaling zal moeten worden gevraagd als dit jaar de reorganisatie niet plaatsvindt.

Overheidssteun

Van Gelder voert momenteel besprekingen met het ministerie van Economische zaken over financiële steun, maar blijkens de brief aan de vakbonden is daar nog niets concreets over te melden. Wel heeft directeur-generaal Molkenboer van het ministerie van Economische zaken volgens Van Gelder gezegd, dat men alleen bereid is onderdelen te steunen van het bedrijf die levensvatbaarheid hebben. Voorts is de Nationale investeringsbank het verzoek van Van pelder aan het bestuderen om het over dit jaar te verwachten kastekort te financieren. Dat onderzoek zal waarschijnlijk medio maart kunnen worden afgerond, zo schrijft Van Gelder aan de vakbonden.

Partner

Ten aanzien van alternatieven voor de plannen tot sluiting van de vestigingen in Rotterdam en Apeldoorn stelt Van Gelder dat die alternatieven niet haalbaar zijn maar de vakbonden zijn daar helemaal niet van overtuigd. Voor de fabriek in Wapenveld blijft men zoeken naar een partner. Aanvankelijk had Van Gelder Wapenveld uiterlijk in juli af willen stoten maar in die brief wordt over een termijn *iiet meer gerept en wordt gezegd dat het zoeken van een partner de hoogste prioriteit heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.