+ Meer informatie

De veilige schuilplaats

4 minuten leestijd

Wat is deze psalm een psalm vol van rijke en dierbare beloften voor degenen die geloven in de Heere Jezus Christus. Er wordt hier gesproken van een schuilplaats. Als we dit woord horen, denken wij direct aan gevaar. Als er geen gevaar is behoeven we ook niet te schuilen. We denken onwillekeurig terug aan de jaren 1940-1945.
Als er vijandelijke vliegtuigen in aantocht waren, werd er luchtalarm gegeven en begonnen de sirenes te loeien en de mensen haastten zich naar de schuilkelders. In een ommezien waren de straten in de steden stil en verlaten. Men zocht veiligheid in de schuilkelders, die deze echter ook lang niet altijd boden. Soms kwamen de mensen in de schuilplaatsen op een jammerlijke wijze om het leven. Het geloof zouden we kunnen noemen het zoeken van veiligheid op de enige plaats waar deze te vinden is, namelijk in het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij is immers de Schuilplaats, Die God gegeven heeft tegen het gevaar, dat eigenlijk de oorzaak is van alle ellende en alle gevaren die er in de wereld zijn. De eigenlijke nood en het eigenlijke gevaar in ons aller leven ligt immers hierin, dat wij met God hebben gebroken.

Nu is dit het erge, dat wij over dit gevaar, het gevaar, zo gemakkelijk heenleven. Als we het leven bezien, dan merken we, dat iedereen zich probeert veilig te stellen tegen allerlei gevaren, maar, dat men aan dit wezenlijke gevaar voorbijgaat. Wie heeft er daarom behoefte aan deze van God geschonken Schuilplaats? Hebben wij in deze Schuilplaats onze veiligheid leren zoeken? Er is geen verdoemenis, zegt Paulus, voor degenen die in Christus Jezus zijn. Buiten Christus, buiten deze Schuilplaats blijft alleen de rampzaligheid over. Dat had David leren verstaan en dit deed hem uitroepen: „Heere, ga niet in het gericht met Uw knecht." Hebben wij onszelf ook zo, als des doods schuldigen, voor de Heere leren kennen? Hoe vaak is ons dit al verkondigd, hoe vaak heeft de Heere, met het oog daarop, ons in Zijn Schuilplaats genodigd? Hoe vaak heeft de waarschuwende sirene van Gods waarschuwing en vermaning, maar ook van Zijn nodiging, ons in de oren geklonken?

Het is wel een bittere zaak, als de Heere ons door Zijn Geest en Woord met onszelf bekend maakt en laat zien, dat wij kinderen des toorns zijn. Daar komen wij immers te staan in onze doemwaardigheid voor God. Wat is er dan altijd weer een zoeken en streven om zelf een schuilplaats te maken. Wat is er vaak een zwoegen en slaven om in onze godsdienst nog veiligheid te vinden, terwijl het hart dan toch nergens rust vindt.
Maar hoe groot is het dan, dat de Heere spreekt van Zijn Schuilplaats. Wat heeft deze Hem onzegbaar veel gekost. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat Hij in de weg van lijden en sterven, verzoening en gerechtigheid zou aanbrengen. In Hem zegt God: „Er is een plaats bij Mij." Hebben wij bij deze Christus leren schuilen?
Wat is het erg, als wij de Heihge Geest smarten aandoen. Die ons, zoals Hij ons toch al bij de Doop heeft beloofd, in deze Schuilplaats wil leiden door het Woord. Hoe dringt Hij ook in dit ogenblijk, terwijl u dit leest, nog weer met liefde bij u aan, dat u toch het gevaar moogt onderkennen en nog schuilen bij Jezus.
Wat te zeggen van iemand die bij luchtalarm in de oorlog, terwijl de sirenes hun gierend geluid lieten horen, rustig op straat bleef wandelen? Zo iemand zocht zijn eigen dood! Maar, wie bent u, als u de roepstemmen en nodigingen van die Geest veracht? Hij heeft niets liever, dan dat u maar waarlijk om Hem verlegen mocht zijn, opdat Hij u door het Woord leide in de Schuilplaats des Allerhoogsten.

Daar, in die Christus, is er een vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan mag er veel zijn in het leven dat het soms moeilijk maakt, maar dan te mogen zijn heel dicht bij de Heere. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op Hem geheel en al, de Heere, Wiens werk ik roemen zal.
Daar ligt de vastheid, in het werk van God. Daar ligt de troost voor leven en sterven. Alleen in Christus is er dit nabij God zijn. Hem heb ik nodig en houd ik nodig, ook in 1996. Het geloof kan niet buiten Hem. Is ons leven een leven in deze Schuilplaats geworden? Dan alleen, maar dan ook zeker, zal het sterven gewin kunnen zijn. Dan zijn wij "allrisks" verzekerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.