+ Meer informatie

P yMO wil rol olie in tc/ekomst beperken

V Meer ïccent op kolen en kernenergie

2 minuten leestijd

DEN HA^ — De werkgeversorganisatie (VNO) wil meer kc^n en kernenergie inzetten bij de opwekking van el^triciteit. De energiekosten voor de ondernemingen ^nnen dan omlaag. Het VNO zal deze suggestie neei^ggen in een beleidsnota, die na de verkiezingen wedt toegezonden aan de kabinetsinformateur.

Van ome parlementsredactie)
(Vanonzeparlementsredactie]

In de nd iullen uitgewerkte Nederland een gevaarlijke achtervoorstellen e^aarbeyelingen worden stand op. Vooral de energie-intensieve ïedaan voor/et Sociaal-Economisch beleid in deiomeide jaren. Naar de mening vane wekgevers moet daarbij de gezonmakng van het bedrijfsleven voorp staal, „De beleidsnota zal een hare en daUelijke boodschap bevatten",/ldus vojrzitter mr. C. van Veen. I

Een bejingrijke paats wordt ingeruimd vo< het enegievraagstuk. Van Veen mette op d^het kostenaspect van de efergievoo^iening een steeds groter publeem vor de bedrijven is. Dit mediomdat ep groot deel van onze induïrie pronkten maakt waarvoor vee energie ;reist is. Om de tarieven tekunnen iriagen is een andere samejstelling; |dig van het pakket primairf brandst 'fen waarmee elektriciteitl wordt of ;wekt, zo luidt het standpiint van W VNO. Momenteel bestaatSS procerf/an de grondstoffen van centrales uitprdgas en olie. In de cms on\ringend

De voorzitter van de werkgevers wees er verder op dat bij onze Oosterburen een tarievenpolitiek wordt gevoerd waarbij de grootverbruikers reductie krijgen. In Nederland ligt dat anders. Hier worden de gezinnen ontzien door volledige vergoeding van de gestegen energiekosten in de prijscompensatie. Men zal tegen de achtergrond van dit alles bij een volgend kabinet aandringen op een nieuw energiebeleid. „We moeten met onze buren in de pas lopen", aldus Van Veen. Het overschakelen op kolen en kernenergie zou moeten worden geHnancierd uit de extra aardgasopbrengsten van de overheid. De werkgeversorganisatie wil die baten in de toekomst een andere aanwending geven en niet langer uitsluitend laten toevloeien naar de collectieve sector. Men denkt daarbij ook aan extra financiële middelen voor versterking van het bedrijfsleven en voor lastenverlichting ten behoeve van de werknemers. Van Veen zei verder dat de volledige automatische prijscompensatie en de koppelingsmechanismen de komende tijd niet buiten schot kunnen blijven. De collectieve sector mag niet worden uitgebreid en „Het koopkrachfcdogma moet worden losgelaten", het geen volgens hem betekent dat de looneisen meer in overeenstemming moeten zijn met de financiële mogelijkheden. Hij wees een geleide loonpolitiek van de hand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.