+ Meer informatie

Vogels op het kerkpad

5 minuten leestijd

We kunnen in ons land nog ongehinderd naar de kerk gaan om het Evangelie te horen. Ons wordt niets in de weg gelegd. Laten we er toch dankbaar voor zijn! Maar of onze kerkgang nu echt helemaal ongehinderd is en of er niemand op uit is om onze kerkgang nutteloos te maken?

De Heere Jezus sprak in de gelijkenis van de zaaier en het zaad van vogels, die een gedeelte van het goede zaad oppikten. Van dat deel van het zaad kwam natuurlijk niets terecht. Het betrof dat deel dat niet in de akker viel, maar "bij de weg". Daarmee is bedoeld een pad dat tussen de akkers doorliep, bestaande uit harde, vastgelopen grond. Daar kon het zaad natuurlijk ook niet in vallen; het bleef er boven op liggen. Gemakkelijk te bereiken voor de vogels, die er dan ook al heel snel op af kwamen. De gelijkenis van het zaad is door de Heiland zelf van een verklaring voorzien. Dat maakt het verstaan ervan gemakkelijker. In die verklaring heeft Hij ook gezegd wat Hij bedoelt met die vogels. Hij doelt daarmee op de Boze en diens activiteiten. Zodra het Evangelie gepredikt wordt is de duivel in de weer. Hij zoekt het Evangelie krachteloos te maken en van zijn effect te beroven. Als hij in die opzet slaagt, is de kerkgang nutteloos. Dan blijft het Woord zonder uitwerking. En degenen die het woord gehoord hebben blijven dezelfde, onveranderd en onbekeerd.

Gedachten
We kunnen dus spreken van vogels op het kerkpad. Zelfs van vogels in de kerk. Vogels in het meervoud dus. Onder de kerkgangers mengt zich de Boze en in stilte doet hij zijn werk. Met name bij hen, die het Woord wel horen, maar niet verstaan. En hij doet dit werk op velerlei wijze. Jezus wil ons op dit gevaar bedacht maken. Óns luisteren naar Gods Woord in de prediking van het Evangelie moet dan ook niet zo argeloos zijn. We moeten ons goed bewust zijn van de aanwezigheid van de zwermen vogels, die door de Boze uitgestuurd worden. Veel vogels komen in de vorm van gedachten. Afdwalende gedachten met name. Dan zijn we ongemerkt bezig met allerlei andere dingen. Want, o we kunnen zo geconcentreerd bezig zijn met aardse zaken, terwijl we met onze concentratie op het Woord zoveel moeite kunnen hebben. Welke gedachten werpt de Boze bij ons naar binnen? Bij voorbeeld de vraag: Waarom zou ik eigenlijk acht geven op wat de prediking me zegt? Het is immers niet meer dan de mening van de prediker en hij kan het ook mis hebben. Vooroordelen tegen de prediking kunnen ons bezetten. Of we voelen bezwaren in ons oprijzen. Bij voorbeeld: Als ik gehoor geef aan de prediking dan is de consequentie dat ik mijn vrienden zal verliezen en dat ik niet meer doen kan wat ik zelf wil. En daar ben ik niet aan toe.

Zorgen
Of we kunnen onze gedachten niet aftrekken van de zorgen en bezigheden in ons dagelijkse leven. Die gedachten schieten als vogels op ons af De moeiten thuis; de ziekte van je kind; de onbetaalde rekeningen; de belediging die we ondergaan hebben; het meisje waar ik verliefd op ben. En nog veel meer. Dingen die we onszelf wijsmaken kunnen ook het Woord krachteloos maken. Bij de een is het de vogel, die zegt: Jij bent nog te jong; je hebt nog tijd genoeg; geniet eerst maar van het leven. De ander hoort: Jij bent te oud; je hebt je tijd voorbij laten gaan; je moet maar niet rekenen dat God jou nog genade zal verlenen. Tegen een derde wordt gezegd: Jij bent toch gosdienstig en je leeft toch in alles mee; wat ontbreekt er dan nog aan? Vogels van allerlei pluimage vliegen er door de kerk. Hebt u ze nooit gezien?

Gesprekken buiten
Een ander soort vogels zijn de slaapverwekkende en traagmakende dingen. U moet er maar eens op letten hoe goed we onze aandacht bij een spannend boek kunnen houden of bij een pikant verhaal in de krant, terwijl we bij het lezen van de Bijbel of bij het lezen van een goed boek of bij het luisteren naar de prediking zo maar afgeleid zijn. We kunnen er zelfs bij in slaap vallen... Bewijst dat ook niet hoe verdorven ons bestaan is? En dan nog datgene wat er na de kerkdienst gebeurt. We hebben geluisterd, ja. Het heeft ook nog indruk gemaakt. Maar dan staan we buiten en de gesprekken beginnen. Over dit en over dat. Over het weer en over ons werk en over ons bezoek aan de tandarts en over de kinderen en over de voetbal... En als we dan al geluisterd hadden, dan is de indruk snel vervaagd. Vogels streken neer op het kerkpad en het zaad is weg voordat we er erg in hebben. En de Boze heeft zijn doel bereikt. Weer is er een gelegenheid voorbij gegaan om wijs te worden tot zaligheid. Kerkgaan moet daarom niet argeloos gebeuren. We hebben voorbereiding nodig. Grondige voorbereiding. Biddende voorbereiding. Heere, houdt die vogels ver bij mij vandaan! Laat nooit des Bozen wens gelukken! Leg mijn gedachten gevangen onder de heerschappij van Uw Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.