+ Meer informatie

Chr. Geref. kerk Zeist in gebruik genomen

Persoonlijke geestelijk renovatie nodig

2 minuten leestijd

ZEIST — Woensdag nam de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist haar geheel vernieuwde kerkgebouw aan de Bergweg opnieuw in gebruik. Na gedurende ruim zeven maanden de diensten te hebben gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Van Reenenweg, mocht ds. A. van de Weerd de kanselbijbel nu weer openen in het eigen kerkgebouw.

In de dienst des Woords sprak de predikant over „Tempelrenovatie in Hemels licht", naar aanleiding van een opmerking van één der discipelen tot Jezus over de schone tempelgebouwen te Jeruzalem (Markus 13 vers 1).

Terwijl we enerzijds er voor hebben te zorgen dat het huis Gods goed onderhouden wordt, hebben we anderzijds ons te wachten voor tempelverdwazing, aldus de predikant. De prediking van het Woord Gods mag als gouden appelen worden opgediend op zilveren schalen, maar het gaat in de eerste plaats om de gouden appelen. De zuivere prediking van vrije genade.

Renovatie
De predikant wees ook op de noodzaak van persoonlijke geestelijke renovatie, want wat baat het ons in de gerenoveerde kerk te hebben gezeten of er zelf aan te hebben meegewerkt, als we die persoonlijke vernieuwing niet kennen, aldus ds. Van de Weerd.

Namens de classis werd de predikant en de gemeente toegesproken door ds. G. Blom, terwijl namens de plaatselijke kerken en als goede buurman ds. J. J. van Eckeveld sprak.

Van het oude kerkgebouw, dat dateert uit de jaren twintig, zijn feitelijk alleen de buitenmuren overeind blijven staan. Het gehele interieur is vernieuwd, ook werd een nieuwe preekstoel geplaatst. Mede aanleiding tot de verbouwing was het ontbreken van een behoorlijke vergaderruimte. Deze is nu verkregen, kompleet met keuken en toiletten. De gehele verbouwing stond onder leiding van architect F. Leusink uit 't Harde en een bouwkundig adviseur vanuit de gemeente, de heer F. Klinkvis. De totale kosten bedroegen ongeveer 450.000 gulden. Dit bedrag heeft de gemeente voor een belangrijk deel op „wonderlijke wijze ontvangen", alaus ds. Van de Weerd, zodat de betrekkelijk kleine gemeente niet voor onoverzienbare lasten kwam te staan.

Ondanks tegenslag bij de verbouwing door het faillissement van de eerste aannemer, kon het geheel toch in ruim zeven maanden worden opgeleverd. In deze periode werden de vergaderingen van kerkeraad, jeugdvereniging enz. gehouden in de daartoe ingerichte garage bij de pastorie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.