+ Meer informatie

een keuze te maken

Surinamers in Nederland Accent moet ^ p i -•• i rectificeren CrCef OnS dc tijd Om

2 minuten leestijd

Het weekblad Accent moet de op 20 juli gepubliceerde kop „Hare Krisjna perst miljoenen af" rectificeren. De president van de rechtbank te Amsterdam heeft vrijdag in een kort geding van de Stichting International society for Krishna consciousness in de hoofdstad tegen' Accent beslist dat in de eerstvolgende uitgave na betekening van het vonnis, onder de rubriek „Tekst en uitleg" een door de rechter, opgestelde rectificatie moet worden geplaatst, op straffe van een dwangsom van 15.000 gulden.

Ook is het Accent verboden nog eens te publiceren in beeld of geschrift over Hare Krisjna in de geest van het gewraakte verhaal.

Laat de Surinamers in Nederland, na het onafhankelijk worden van Suriname, de Surinaamse nationaliteit krijgen zonder de Nederlandse te verliezen. Aan die bipatride status moet binnen tien jaar een eind komen doordat de betrokkene kiest voor de Surinaamse of de Ned^Iandse nationaliteit of zich voor minstens een jaar in Suriname vestigt.

Dit voorstel tot regeling van de Surinaamse nationaliteit met het oog op de komende onafhankelijkheid van Suriname is gedaan aan de Surinaamse sectie nationaliteit van de Koninkrijks commissie door de Stichting Best, de beheersraad Bijlmermeer, de stichting Caribisch centrum en de stichting Sosa, vier Surinaam.<>e verenigingen in Nederland.

,.D€? bipatride status is nodig om de Surinamer in Nederland niet te beroven van de rechten die aan het Nederlanderschap verbonde zijn, zolang hij in Nederland blijft en om het op korte termijn moeten bepalen van een keuze te voorkomen. Juist omdat het om een vraagstuk met vele kanten gaat, moeten de mensen niet onder onnodige psychische druk geplaatst worden, maar is een periode van langdurig overdenken en het zorgvuldig voorbereiden van de remigratie naar Suriname nodig", zo luidt de beknopte toelichting van de auteur van het voorstel, drs. A. R. Haakmat.

„Een keuze op korte termijn zou Inhouden dat ettelijke duizenden Surinamers van de ene dag op de andere vreemdeling worden in Nederland en wellicht massaal zouden moeten terugkeren naar Suriname. Het is onmogelijk dat Suriname op het ogenblik tot een behoorlijke opvang ini staat is. De economische, en de sociale problemen van het land zouden alleen maar groter worden.

TWEEDELING

Bovendien moet het ten koste van zeer veel voorkomen worden dat in Nederland twee groepen Surinamers ontstaan: de Surinamer-Siirinamer en de Nederlander-Surinamer. ledere regeling die deze tweedeling tot gevolg kan hebben, dient te worden afgewezen, als zijnde fetrijdig met de belangen van Suriname".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.