+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

De wonderen Gods met Israel door Ds. G. A. Zijderveld. Uitgeverij Pieters Oostburg.

Dit boekje bevat twee preken, die — zoals we uit de inhoud menen te kunnen opmaken — Ds. Zijderveld in zijn gemeente gehouden heeft vlak voor en na de zes-daagse strijd in het Midden-Oosten. De eerste gaat over Romeinen 10 : 1 en heeft als thema: De heilige geloofsijver van Paulus. De tweede over Exodus 14 : 27 met als thema: De verlossing van het volk Israel. De tekstkeuze is treffend. Ds. Zijderveld vindt iedere keer gelegenheid om vanuit het verleden de lijnen te trekken naar het heden, ook naar het tegenwoordige Israel, dat van alle kanten in gevaren verkeerde en nog verkeert Bij een dergelijke vergelijking moeten we er natuurlijk voor oppassen het Israel van nu niet te vereenzelvigen met of gelijk te stellen aan het oude Bondsvolk. Maar wel mogen we ook in deze strijd en de uitkomst zien, dat Israel nog het volk der verkiezing is om der vaderen wil. In deze lijnen bewegen zich ook de beide preken. Het zijn uiteraard gelegenheidspreken, maar ze bevatten daarnaast voldoende stof om over na te denken. Zij zijn het waard gelezen te worden.

De fa. Pieters zorgde voor een keurige uitgave. Het boekje kost gebonden f 3,75 en ingenaaid f 2,25.

DE HEERE, PHILIPPUS EN NATHANAEL, door Dr. PL F. Kohlbrugge. Uitgave van T. Wever te Franeker, in samenwerking met de Vereniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften.

Het boekje bevat een prediking over Johannes 1: 44-52, die Kohlbrugge op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel heeft gehouden.

Aan het ten geleide van Ds. D. van Heyst, namens het bestuur van bovengenoemde vereniging, ontlenen we het volgende. Deze preek werd kort nadat zij gehouden werd te Bazel uitgegeven. Zij verscheen nog in hetzelfde jaar te Utrecht in het Nederlands. Thans heeft Ds. H. C. Touw op verzoek van Ds. Van Heyst de preek opnieuw uit het Duits vertaald in hedendaags Nederlands.

Kohlbrugge spreekt zelf in een kort voorwoord de wens uit, dat deze preek menige Nathanaels-ziel tot rijke troost moge dienen.

We kunnen dit werkje van harte aanbevelen. De geschriften van deze prediker hebben nog steeds belangstelling. Op een hem eigen wijze zoekt hij het hart van zijn hoorders te raken. We zouden graag enkele gedeelten uit de preek willen overnemen, maar dan zouden we gemakkelijk te veel ruimte vragen. Laten we ermee volstaan te zeggen, dat er veel goeds in deze preek gevonden wordt. Het is alleen jammer, dat in deze vertaling zowel in de titel als in de preek zelf niet van Heere, maar van Heer wordt gesproken. Het werkje heeft een omvang van 48 biz. en kost gebonden f 4,50.

Wapenveld, maandblad uitgaande van de K.R.Q. R, vereniging van akademici op gereformeerde grondslag. Wfe ontvingen het januari-nummer. Het is gewijd aan het thema: Ons lichaam tempel of kerker. Er staan belangrijke artikelen in, die kritisch moeten worden gelezen. Ons blad leent er zich niet voor deze te bespreken. Exemplaren van dit themanummer zijn verkrijgbaar door storting van f 2,-r op giro 266906 t.n.v. adminisratie Wapenveld, Walkertweg 12, .Zeist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.