+ Meer informatie

Gedegen bijbels gefundeerd cmdervnjs

3 minuten leestijd

De ouders van Corlentje (14), Henk (8), Arlnda (12) en Marlon (14) hebben hun kinderen wèl op een „elgpen school" gredaan. De jongrste zit nog: op de kleuterschool die verbonden Is aan de basisschool waar Henk en Arlnda dagreliilks naar toe gaan en Marlon volgt een LHNO-school (lag'er huishoud- en n^verheldsonderwi^s).

üw verslaggever had twee vragen voor deze ouders. Waarom hebben ze scholen uitgezocht die erg nauw verwant zijn aan him eigen kerk en wat kost het hun allemaal?

Hoewel de keuze hun wel zeer zwaar zou vallen, zouden deze ouders him kinderen nog liever naar een neutrale of openbare school sturen dan naar een christelijke school die dit alleen in naam is. Wat hun op de laatstgenoemde school geleerd zou worden, is namelijk „vergif voor de kinderen". De kinderen horen daar van de meester of van de Juf dat een sprekende slang nooit heeft bestaan, dus het Bijbelverhaal over Adam en Eva is wel een mooi verhaal, maar het kan niet. De tendens op zo'n school is dat alle kinderen lieve schaapjes van de Goede Herder zijn, en dat ze allemaal goed en lief moeten zijn.

Moeten de ouders dan steeds de onderwijzer(es) gaan verbeteren als ze er al iets van merken wat hun kinderen wordt geleerd? Nee, dan liever een „eigen school" waarvan de ouders kunnen vertrouwen dat dezelfde leer als in de kerk en op catechisatie door de onderwijzers wordt gebracht. Dat geldt trouwens ook voor het voortgezet onderwijs. Deze ouders eisen voor hun kinderen dat als er eenmaal een goede ondergrond op de basisschool is gelegd, dat dan het Bijbels gefundeerd onderwijs ook wordt vervolgd, anders zou de gehele ondergrond gemakkelijk weg kunnen vallen. Een kind van twaalf jaar staat nog niet al te stevig in de schoenen.

Deze ouders willen graag op school ongeveer dezelfde sfeer als thuis. De kinderen gaan immers niet alleen op school, maar krijgen ook vriendjes en vriendinnen en wat kunnen die allemaal niet meebrengen? En als op school veel de schooltelevisie wordt gebruikt, ben je als ouders haast verplicht er ook een te nemen, maar, zegt de vader, waar breng je je kind dan mee in aanraking? De kosten van de bussen de kinderen vallen nog wel enigszins mee. voor ] Voor de kleuter- en basisschool rijden speciale schoolbussen. Die worden betaald uit de collectes van de kerk, door subsidie van de burgerlijke overheid en de ouders betalen naar draagkracht ook mee, op vrijwillige basis. Voor de oudste, Marion, betalen de ouders een busabonnement voor het streekvervoer van 27 gulden per maand. Daar zit geen subsidie op. Maar de diaconie zou ook hierin bijspringen, als het teveel zou zijn. Want ook de LHNO-school is van reformatorische huize. Het lesrooster is zelfs aangepast aan die kinderen die met de bus van verre komen.

Maar ook als de kosten aanmerkelijk hoger zouden zijn, zouden deze ouders het er graag voor over hebben. Goed, gedegen onderwijs dat Bijbels gefundeerd is, is hun immers alles waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.