+ Meer informatie

Een leven lang leren autorijden

Voorlopig rijbewijs en periodieke herhalingslessen zijn onmisbaar voor verkeersveiligheid

5 minuten leestijd

Iedereen weet dat kennis en ervaring steeds op peil moeten worden gehouden. Mensen zorgen er daarom voor dat ze in hun werk heel goed op de hoogte blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Als ze dat niet doen, kunnen ze hun verantwoordelijke baan kwijtraken, bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer of in de luchtvaart.

EHBO'ers moeten elke twee jaar aantonen dat ze in die periode voldoende cursussen hebben gevolgd om bij te blijven, want anders is hun diploma niet meer geldig. Huisartsen in ons land hebben zich de plicht opgelegd tot een aanzienlijke jaarlijkse nascholing.

En de Nederlandse automobilist? Die is een grote uitzondering op die regel. In ons land haal je een rijbewijs namelijk vrijwel voor het leven, want het felbegeerde roze document hoeft tot het zeventigste jaar eens in de tien jaar alleen maar op papier verfrist te worden.

Op die manier wordt heel sterk de indruk gewekt dat je het met één rijopleiding allemaal wel weet, terwijl juist ook rijbewijsbezitters geregeld in de weer zouden moeten zijn om hun rijervaring goed bij te houden door voortdurend te sleutelen aan hun houding, kennis, ervaring en kunde.

Het is eigenlijk heel eigenaardig dat niet of onvoldoende wordt beseft dat het rijbewijs alleen nog maar een vergunning is om in een auto te stappen.

Heel veel mensen vinden het immers wél vanzelfsprekend dat na het zwemdiploma A het zwemdiploma B volgt. Elke boekhouder weet dat er na de opleiding voor het diploma I sprake is van diploma II.

Niet volleerd

Het verkeer stelt ontegenzeglijk hoge eisen aan iedere verkeersdeelnemer en staat daarom zo gezien haaks op een 'rijbewijs voor het leven'. Een rijexamen van 55 minuten is en blijft gewoon veel te kort om alle vaardigheden van de kandidaten te tonen.

Wie is geslaagd voor het rijexamen, is dan ook allesbehalve volleerd. Dat kan natuurlijk ook niet. Bovendien is in de loop der tijd ook nog eens de verkeersomgeving aan verandering onderhevig, wijzigen de verkeersregels en worden gaandeweg de fysieke mogelijkheden van de autobestuurders eveneens anders.

Hierbij komt dat we weten dat van de anderhalf miljoen verkeersongevallen die er jaarlijks in ons land gebeuren, zo'n 95 procent menselijke fouten, bewust of onbewust, als oorzaak heeft. Slimme voertuigtechniek en een heldere weginfrastructuur kunnen weliswaar de automobilisten helpen hen in hun moeilijke rijtaak te ondersteunen, maar het stuur blijft uiteraard helemaal in hun handen, met alle gevolgen van dien.

Om die redenen was en is de vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) voorstander van zowel de invoering van een rijbewijs voor beginnende automobilisten in twee fasen (een voorlopige en een definitieve) als van de introductie van periodieke herhalingslessen in de periode daarna.

Voorlopig rijbewijs

De vraag of de herhalingslessen (om de tien jaar of frequenter) verplicht dan wel vrijwillig moeten zijn, is voor Veilig Verkeer Nederland een punt van nadere afweging, evenals diverse praktische, organisatorische en financiële aspecten hiervan.

Een belangrijke steun in onze rug voor de periodieke herhalingslessen vormt zeker ook het oordeel van de Nederlanders, zoals dat is gebleken uit telefonische interviews onder 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een rijbewijs. Maar liefst 71 procent van hen blijkt voorstander te zijn van periodieke herhalingslessen voor álle rijbewijsbezitters.

In het kader van ons aller streven naar permanente verkeerseducatie op school, in de rijopleiding en daarbuiten zijn we er voorts van overtuigd dat niet alleen periodieke herhalingslessen belangrijke preventieve en effectieve bijdragen zullen leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid, maar ook het voorlopig rijbewijs.

Dat vindt niet alleen Veilig Verkeer Nederland, maar ook de gehele Tweede Kamer, die zich in november 1996 er reeds voor heeft uitgesproken beginnende automobilisten voortaan te confronteren met een proefperiode van enkele jaren, mede gezien de veel te hoge ongevalsvatbaarheid bij jongere bestuurders van 18 tot 24 jaar.

Op initiatief van het parlement is het ministerie van verkeer en waterstaat dan ook al enige tijd bezig te bekijken op welke wijze met een voorlopig rijbewijs of varianten daarvan de verkeersonveiligheid onder beginnende automobilisten het beste zou kunnen worden aangepakt.

In dat kader wordt ook nagegaan in hoeverre het nodig is met bepaalde beperkingen te komen (geen druppel alcohol drinken, alleen rijden in de eigen woonomgeving, niet in het weekeinde op pad) of te gaan werken met aanvullende opleidingen.

Cursus

Beginnende automobilisten die een verkeersongeval hebben veroorzaakt of ernstige verkeersovertredingen hebben begaan, zouden naar de mening van Veilig Verkeer Nederland in ieder geval een educatieve cursus dienen te volgen en zonodig opnieuw examen moeten doen.

Op basis van vrijwilligheid kunnen automobilisten in ons land overigens al jarenlang volop kiezen uit allerlei rij- en verkeersvaardigheidstrainingen en -cursussen op allerlei gebied voor een veiliger en verantwoordelijker deelname aan het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland, ANWB en Bovag timmeren sinds 1990 aan de weg met vrijwillige rijvaardigheidsritten voor 50-plussers. Deze rijvaardigheidsritten, die overal in het land afgenomen worden door gecertificeerde rij-instructeurs, omvatten de volgende onderdelen: theoretische verkeerskennis, test van het gezichtsvermogen en een praktische rit met rij-instructeur in de eigen auto.

Uit de resultaten blijkt dat ouderen nogal eens vergeten bij verschillende verrichtingen in het verkeer goed waar te nemen wat er opzij van hen en achter hen gebeurt (onvoldoende gebruik spiegels en kijken over de schouders) en dat de techniek van het autorijden te wensen kan overlaten (remmen, ontkoppelen, schakelen in bochten).

Met de vrijwillige rijvaardigheidsritten, die duidelijk in een behoefte voorzien, krijgen de deelnemers op objectieve en ontspannende wijze een spiegel voorgehouden en kunnen ze dus tijdig zien wat hun zwakke punten zijn.

Veilig deelnemen aan het verkeer vraagt om diverse vormen van levenslange bij- en nascholing. Een voorlopig rijbewijs en periodieke herhalingslessen zijn daar volgens Veilig Verkeer Nederland onmisbare hulpmiddelen bij.

Onacceptabel

Want in ons land is de verkeersonveiligheid met dagelijks drie doden (1163 per jaar), 53 ziekenhuisgewonden (19.400 per jaar), 250 mensen die zich onder spoedeisende doktersbehandeling moeten stellen (91.200 per jaar) en een (im)materiële schade van 30 miljoen gulden (11,3 miljard per jaar), nog altijd onacceptabel hoog.

De auteur is woordvoerder en beleidsmedewerker politieke contacten bij de vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) te Huizen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.