+ Meer informatie

Bonn en Berlijn hebben balans reeds opgemaakt

Zowel Schmidt als Honecker somber over ontspanning

3 minuten leestijd

BONN — Hoewel men de bains meestal aan het eind van et jaar opmaakt, heeft men dekeer In zowel Oost- als West-

des nogal sterk, hoewel ze op één punt synoniem was. Met ongeveer dezelfde woorden gaf zowel Schmidt als Honec.ker te kennen dat de ontspanning tussen beide landen op een uitzonderlijk laag pitje staat en dat dit te wijten is aan de internationale situatie. Inderdaad lijkt zowel Oost- als West-Duitsland na een periode van kleine zelfstandigheid nu meer exponenten van de beide grote mogendheden te zijn.

Minder bezoekers
De Russische inval in Afghanistan en

(Uitsland dit al in het voorjaar ^^ p„„i3^ „^^i^ ^^^ben ertSe geleid dat
heeft dit terecht als een ernstige tegen- vaak als eenzijdig bekritiseerde Oostslag in de Oost-West-politiek omschreven. Aan de andere kant staat WestDuitsland onder druk zoals duidelijk blijkt uit de huidige besprekingen met de VS. De VS willen West-Duitsland tot een afweerschild tegen de Sovjet-Unie maken. In deze situatie doet in Bonn de mening opgang dat men voor een keerpunt staat. De Westduitse regering wil voorkomen dat de gespannen verhouding tussen de VS en de Sovjet-Unie de betrekkingen tussen de beide Duitslanden nadelig beïnvloedt.

Mn„u,lr^,.r;ai>r,»,v^hrii„i»^ iyauwkeunge omschrijving
politiek had ten doel de huidige tweedeling niet op te heffen maar haar verdraaglijk te maken. Dit hoofdstuk uit de geschiedenis lijkt nu zijn einde te naderen. Daarom heeft Schmidt zoveel nadruk in zijn rede op de eenheid van de natie gelegd.

Geen verwaarlozing

Een bezinning op de verhouding met Oost-Duitsland moet echter niet betekenen dat de relaties met het Westen verwaarloosd kunnen worden. Eerder is het tegendeel het geval, zoals uit de sterke nadruk op het NAVO-besluit van december 1979 blijkt. Schmidt

edaan. In Bonn hield Schmidt oost-Duitsiand zich meer en meer van
Ijn jaarlijkse toespraak over e toestand van het land, in •ost-Berlijn deed Honecker dit ivee dagen later op het partijongres van de SED. De beschrijving van de toestand in side Duitslanden verschilde in de rehet westerse blok afzijdig is gaan houden, ook al heeft Honecker nu zijn wens om samen te werken naar voren gebracht. Een ander punt voor afkoeling was de verhoging, die de DDR vorig jaar herfst doorvoerde, van het bedrag dat een bezoeker aan de DDR elke dag daar moet wisselen. Dit leidde tot een sterke Leest men de rede van Schmidt nog heeft daarmee een vuist gevormd tegen ns in dptail na rfan „=if A^ _„j_.i. -_ jg critici uit zijn eigen partij. Voor hem eens in detail na dan valt de nadruk en de nauwkeurigheid op waarmee Schmidt het begrip „Duitse natie omschrijft. In het verleden sprak hij slechts plichtmatig daarover. Deze keer is een ieder duidelijk dat Duitsteruggang van het aantal Westduitsers land door een verscherping van de sidat Oost-Duitsland bezocht. Schmidt tuatie nog eens gedeeld kan worden. De is dit besluit een deel van de verankering van West-Duitsland in het bondgenootschap. Zou de realisering van het besluit door zijn partij onmogelijk gemaakt worden dan betekent dat het einde van het kanselierschap van Schmidt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.