+ Meer informatie

„Niet om te polariseren"

2 minuten leestijd

De verontrusten zeggen de brochure niet uit te geven „om te polariseren, zoals ons wel verweten is. Nog minder met de bedoeling een alternatieve zendingsorganisatie te stichten, zoals wel geïnsinueerd is". De verontrusten wijzen er ook „nogmaals met nadruk op" dat „wij geenszins tot een breuk met de GZB willen komen". Zij spreken de wens uit dat „de vertrouwensband tussen ons en het bestuur hersteld kan worden".

De brochure gaat in op eerdere reacties van de GZB. Als bijlagen zijn tien pagina's met antwoorden en brieven van de GZB opgenomen. Deze GZB-stukken worden in de brochure tegengesproken. Dat geldt onder andere de opmerking dat de helft van de verontrusten tot "Het Gekrookte Riet" zou behoren. „Behalve dat dit feitelijk onjuist is, heeft dit geen enkele relevantie ten aanzien van de door ons gestelde bezwaren". De verontrusten zijn het er ook niet mee eens dat hun bezwaren niet vanuit Schrift en belijdenis onderbouwd zouden zijn, en dat zij de bijbelse roeping tot zending zouden versmallen tot de zaligheid van de uitverkorenen. Os. Abr. Hellenbroek (Uit: De beloofde Messias)

In een aantal artikelen gaat de brochure gedetailleerd in op de concrete bezwaren. Zo is er een artikel over de jongerenzendingsdagen, met name over de aard van de gezongen liederen en het ..toneel" dat daar volgens de brochure aanwezig is. Het artikel besluit: „Daarom stellen we de drie bonden GZB, IZB en HGJB geheel aansprakelijk voor alle dwalingen in gesproken of gezongen vorm, waarmee ieder jaar een paar duizend jon,geren voor de eeuwigheid bedrogen worden".

Een van de andere artikelen draagt als opschrift "Toenemende tolerantie ten aanzien van de vrouw in het ambt". Dat artikel bevat veel citaten uit het GZB-blad "Alle den Voicke". Andere hoofdstukken betreffen GZB-publikaties en -toespraken, maar ook de samenwerking met de IZB, zoals die onder andere op de Windroosconferenties gestalte krijgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.