+ Meer informatie

Veiligheidsraad vergadert over sancties Z-Afrika

Jok nieuwe besprekingen onafhankelijkheid Namibië

3 minuten leestijd

LONDEN/PARUS — De 'eiligheidsraad van de Ver[ligde Naties komt vandaag op erzoek van de groep Afrikaan> landen bijeen om voorstellen ; bespreken voor verplichte mcties tegen Zuid-Afrika. en dag later begint in Londen et overleg van de Westerse contactgroep voor Namibië", aar men zal proberen een ieuwe opening te vinden voor ; vastgelopen onderhandelin!n over de onafhankelijkheid

Namibië.
Een nieuw Westers initiatief zou de rikaanse landen moeten verzoenen met het uitblijven van Westerse steun voor bindende sancties tegen ZuidAfrika.Volgens zegslieden in Londen is de bijeenkomst in Londen inderhaast belegd in de hoop dat er een compromis kan worden uitgewerkt dat de Afrikaanse landen zal bewegen tot enig uitstel van de campagne voor een embargo tegen Pretoria. Maar eigenlijk wordt niet verwacht dat de Afrikaanse landen bereid zullen zijn de kwestie voorlopig te laten rusten.

Verslag Crocker

De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk zullen waarschijnlijk hun veto uitspreken tegen voorstellen om de Veiligheidsraad een embargo te laten afkondigen. Het afgelopen weekeinde kreeg dat plan de steun van de buitengewone ministerconferentie van de niet-gebonden landen, die in Algiers vergaderde. De Westerse landen zouden liever geen veto uitspreken, om de indruk te vermijden dat het Westen zich opstelt tegenover zwart Afrika en achter Zuid-Afrika. Pretoria zou dat kunnen zien als een aanmoediging voor de voortzetting van de huidige harde lijn.

De Westerse contactgroep, bestaande uit Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk, West-Duitsland en Canada, zal in Londen het verslag horen van de reis van de Amerikaanse staatssecretaris Chester Crocker, die de afgelopen twee weken 11 Afrikaanse landen heeft bezocht. De reis was bedoeld om de reactie op mogelijke nieuwe initiatieven inzake Namibië te peilen, tevens diende de reis door de Frontlijn-staten, Zuid-Afrika, Zaïre en Nigeria als een terreinverkenning, alvorens de regering-Reagan haar nieuwe Afrika-politiek formuleert.

Maandag zei Crocker dat de Verenigde Staten nog steeds geloven in de mogelijkheid van een vreedzame oplossing voor Namibië, als het probleem tenminste „realistisch" wordt aangepakt. Economische sancties tegen Zuid-Afrika zijn volgens hem niet in het belang van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, en evenmin in het belang van Zuid-Afrika's buurlanden.

Pretoria heeft tot dusver troost geput uit de overtuiging dat de regering-Reagan Zuid-Afrika als een trouwe bondgenoot en bolwerk tegen het communisme beschouwt. Anderzijds heeft Crocker willen beklemtonen dat Washington ook hecht aan goede betrekkingen met zwart Afrika. Crockers uitspraak dat de Namibische onafhankelijkheidsbeweging Swapo weliswaar door Moskou wordt gesteund, maar daarom nog niet het instrument van de Sovjets hoeft te zijn, is in Zuid-Afrika slecht gevallen.

Washingtbns plan voor Namibië zou nu neerkomen op een herhaling van de „formule van Lancasterhouse", de Londense conferentie waar in 1979 de onafhankelijkheid van Zimbabwe werd overeengekomen. Dat betekent dat eerst een conferentie over de grondwet van Namibië gehouden zou moeten worden, alvorens verkiezingen onder internationaal toezicht worden uitgeschreven. Daarbij zouden garanties worden afgesproken voor de ongeveer 100.000 blanken in Namibië

De Frontlijn-staten en Swapo hebben vorige week na een beraad in Loeanda laten weten dat zij vasthouden aan het VN-plan, dat voorziet in verkiezingen onder VN-toezicht, waarna de gekozen grondwetgevende vergadering dan zelf de constitutie opstelt. Swapo-leider Sam Nujoma heeft zich ook uitgesproken tegen speciale garanties voor de blanke minderheid.

Drie maanden geleden zijn besprekingen onder VN-auspiciën tussen Zuid-Afrika, de „binnenlandse" partijen in Namibië en Swapo volledig vastgelopen, onder meer op een Zuidafrikaanse weigering een tijdschema voor de machtsoverdracht vast te stellen, en de VN te aanvaarden als onpartijdig toezichthouder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.