+ Meer informatie

Blijven streven naar goedkope woningen

Bouwfonds Nederlandse Gem.:

2 minuten leestijd

De N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft blijkens haar jaarverslag 1973 een netto-bedrijfsresultaat geboekt van f 2.564.000 tegen f 3.400.000 in 1972.In 1973 was het bouwfonds betrokken bij de aankoop van 3072 woningen, waarbij gebleken is dat ongeveer 20 procent van de kopers van een woning via het bouwfonds een inkomen had beneden de sociale loongrens (voor 1973 was dat f 20.300) en ruim dertig een inkomen daar weinig boven..

De raad van bestuur van het Bouwfonds verbindt daaraan de mening: het blijven in onze ogen te lage percentages. Dit is ook de reden, dat het bouwfonds in 1973 heeft besloten zich juist voor deze inkomensgroepen (en vooral voor de groepen beneden de sociale loongrens) in 1974 en volgende jaren extra inspanning te getroosten.
Het Bouwfonds kan het niet alleen. De architecten moeten zorgen voor uitgekiende, goede en goedkoop te bouwen woningen, de aannemers moeten in overleg met de architecten en het bouwfonds hun inbreng leveren voor het bereiken van een lage bouwsom.
Aan de gemeenten wordt gevraagd, voor deze „speciale woningbouw" bouwterrein beschikbaar te stellen tegen bij de woningen en de bestemmingsgroep passende kavelprijs, dat wil zeggen op het niveau van de kavelprijs voor woningwetbouw.
Het Bouwfonds van zijn kant is bereid in deze gevallen zijn dienstverlening tegen kostprijs, dus zonder opslag, ter beschikking te stellen. De eerste resultaten van deze speciale „goedkope woningbouw" zijn er al, maar we staan nog maar aan het begin. Ook in samenwerking met woningbouwverenigingen hebben wij al een aanmerkelijk aantal goedkope woningen aan kopers ter beschikking kunt stellen".
Via het hypotheektbedrijf werden 4904 nieuwe leningen gesloten tot een totaal-bedrag van ruim 325 miljoen gulden. Het totaal aan uitstaande hypotheken bedroeg eind 1973 ruim een-en-een-kwart 1 1/4 miljard gulden. Door ook bij de kredietverlening zoveel mogelijk de persoonlijke omstandigheden van de kredietvrager een rol te laten spelen, probeert het Bouwfonds de gestelde taak (betaalbaarheid voor lagere inkomens) waar te maken.

Daarnaast is er een nieuw systeem uitgewerkt waarbij de maandlasten ook in de beginjaren een redelijk percentage van het inkomen niet te boven gaan. Tevens zal bij het Bouwfonds de rechtlijnige aflossing mogelijk worden. Het vanouds bekende Bouwfonds-annuiteitensysteem blijft bestaan, aldus het jaarverslag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.